Documents

Tot i que qualsevol objecte pot ser un document per a l’investigador, de forma genèrica parlem de documents quan pensem en un suport de paper o pergamí sobre el qual hi trobem informació. Els fons del museu són molt rics en documents de tot tipus, des del fons d’empresa als plànols d’embarcacions, passant per les patents de sanitat, les accions, els diaris de navegació i un llarg etc. En alguns casos els documents formen part de grans fons com ara la Compañía Trasatlántica, el Gremi de Bastaixos de Ribera, la Junta d’Obres del Port de Barcelona, Unión Naval de Barcelona, Estibarna, etc., inclosos fons de persones destacades en el món marítim. En altres casos es tracta de col·leccions de documents acumulats durant dècades pel museu, mitjançant compres o la recuperació de documentació personal, que permet conservar alguns tipus de documents que són rars en altres arxius.

Alguns documents permeten conèixer les activitats marítimes i la vida de la gent de mar; altres fan referència a fets històrics o a personatges destacats en el món marítims. Alguns fins i tot tenen un valor estètic, però tots acaben il·lustrant l’aventura de la navegació en alguna de les seves facetes.