Distintiu de qualitat ambiental

Des de l’any 2015, l’MMB disposa del distintiu de garantia de qualitat ambiental que atorga la Generalitat de Catalunya.

El distintiu de garantia de qualitat ambiental és un sistema d’etiquetatge ecològic de productes i serveis amb el qual es pretén fomentar el disseny, la producció, la comercialització, l’ús i el consum de productes que tenen una qualitat ambiental que va més enllà de l’establerta per la normativa vigent.

En la categoria d’equipaments culturals, el distintiu té com a principal finalitat promoure i reconèixer l’ecoeficiència i la sostenibilitat en la planificació, projecció i gestió dels equipaments culturals. Es tracta de minimitzar els impactes ambientals i fomentar el desenvolupament sostenible més enllà dels requisits derivats del compliment de la normativa vigent i facilitar als responsables i gestors d’aquests equipaments la recopilació de dades que els permetin conèixer l’estat del seu equipament i millorar-ne la gestió.

Els criteris ambientals per a l’atorgament del distintiu de garantia de qualitat ambiental als equipaments culturals s’estructuren en nou apartats, amb criteris d’obligat compliment i criteris opcionals:

• Estalvi i eficiència energètica
• Estalvi d’aigua
• Gestió de residus
• Compres
• Mobilitat
• Ús eficient d’espais
• Qualificacions ambientals
• Sorolls i vibracions
• Informació i educació ambiental

Per a atorgar-lo al Museu, s’han valorat els criteris d’estalvi i eficiència energètica, estalvi d’aigua, gestió dels residus, els criteris de compra, la mobilitat i la formació ambiental i sensibilització entre treballadors i visitants del Museu. Amb aquestes accions treballem per ser una institució sostenible i respectuosa amb el medi ambient.