Fons i col·leccions

Patrimoni marítim

Tresors

Us proposem una selecció d’objectes i documents destacats pel seu interès històric, la seva raresa o el seu valor estètic. Us poden donar una idea general del contingut dels fons del museu. Però no oblideu que, darrera d’aquest menú, n’hi ha molt més, milers d’artefactes i documents que podeu conèixer utilitzant el nostre cercador i altres recursos.

Llegir més

Catàleg de les col·leccions

Podeu conèixer les col·leccions del museu a través de la pàgina de Museus en línia o  també podeu fer cerques més complexes sobre els diversos fons del museu a través del RIM.

Arxiu MMB Transatlántica

Pere de Prada i Arana

Arxiu (fons històric)

L’Arxiu gestiona diferents fons documentals vinculats estretament a la història de Barcelona en la seva vessant marítima i els organitza segons la seva procedència: fons d’empreses, d’associacions i fundacions, de l’administració local, de l’administració perifèrica de l’Estat, personals i d’institucions.

Llegir més

Diego Yriarte

Col·leccions fotogràfiques

Les col·leccions fotogràfiques de l’MMB són el resultat d’un recull sistemàtic d’imatges lligades a la història marítima. Actualment té més de 350.000 fotografies datades des de finals del s.XIX fins a l’actualitat, de diverses temàtiques provinents principalment de donacions per part de particulars, i empreses lligades al sector naval i editorials de revistes nàutiques, entre d’altres.

Llegir més
Biblioteca MMB

Pere de Prada i Arana

Biblioteca

Biblioteca de museu especialitzada en història i cultura marítima adreçada a tothom.
Posem al vostre abast més de 28.000 volums, uns 150 títols de revista i 250 plànols de vaixells.
Entre aquests materials cal destacar el llibres de reserva, editats abans del 1900: tractats de navegació, d’arquitectura naval, derroters, llibres del Consolat de Mar, Ordenances de l’Armada i textos clàssics de la història marítima del nostre país.

Llegir més
Conservació patrimoni marítim

Pere de Prada i Arana

Conservació preventiva i restauració

Els professionals de la unitat de Conservació Preventiva i Restauració serveixen a les altres àrees, començant naturalment per les col·leccions, però també a l’arxiu, la biblioteca, les exposicions, etc. Són en certa forma els responsables de la salut del patrimoni, en una supervisió constant que no s’atura mai.

Llegir més