Fons històrics

El Museu Marítim de Barcelona administra, conserva i difon fons d’arxiu d’altres organismes i entitats estretament relacionats amb la història marítima de Catalunya. Aquests fons s’organitzen segons la seva procedència: fons d’empreses, d’associacions i fundacions, de l’administració local, de l’administració perifèrica de l’Estat, personals i d’institucions. L’accés a la consulta i la reproducció estaran subjectes a l’estat de conservació i a la normativa legal vigent (protecció de dades personals, drets d’autor, etc.)

Servei d'arxiu

Guia de fons històrics

Arxiu històric MMB

GREMI DE BASTAIXOS, MACIPS DE RIBERA I CARRETERS DE MAR DE BARCELONA, 1346-1936
L’associació, creada a finals del segle XIII, agrupava els professionals del transport de mercaderies -també coneguts com a faquins o camàlics- que arribaven per via marítima al litoral de Barcelona.
El fons està format per documentació generada i rebuda pel gremi i els seus membres en l’exercici de les funcions de vetlla pels interessos dels agremiats i l’establiment de normes reguladores. Destaca la documentació sobre plets i litigis i la referent a la comptabilitat.

PORT DE BARCELONA, 1822-2002
El fons conté la documentació històrica generada i recollida pel Port de Barcelona des de l’etapa de gestió de la Junta d’Obres del Port (1868-1978), creada per aconseguir recursos i finançament per les obres del Port i finalitzar-ne la construcció.
Destaca la documentació produïda per l’activitat econòmica i financera, la documentació procedent de la Secretaria, els projectes i expedients d’obres, les concessions i, en general, documentació generada per l’activitat de l’organisme portuari. El fons inclou documentació històrica vinculada a alguns fars catalans.

Arxiu fotogràfic MMB

TALLERES NUEVO VULCANO, 1841-1995
L’empresa de construcció naval, nascuda el 1841 amb el nom de Sociedad Anónima de Navegación e Industria, va ser pionera en la fabricació de màquines de vapor aplicades a la indústria tèxtil i naval a Espanya. Al llarg de la història es va vincular amb la Compañía Trasmediterránea, la Unión Naval de Levante i la Unión Naval Barcelona.
Al fons destaquen els projectes de construcció i reparació naval i el material fotogràfic realitzat internament per documentar els treballs efectuats. Inclou documents d’Astilleros de Tarragona.

compañía transatlántica

Arxiu històric MMB

COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA S.A., 1861-1990
L’arxiu provinent de la naviliera permet resseguir la història del transport de les tropes cap a les colònies antillanes -Cuba i Puerto Rico- i les Filipines, durant el període de les guerres colonials (1860-1898) i posteriorment tot el transport de repatriació dels soldats. Al segle XX, la Trasatlántica es dedica al transport de passatgers emigrants a l’Habana, Nova York, Buenos Aires, Manila…
Destaca la documentació relacionada amb les ordres reials, la gestió de la flota, les relacions externes, la gestió del personal i l’administració general de l’empresa. També es poden trobar plànols de vaixells, publicitat i menús de bord.

ORGANITZACIÓ DELS TREBALLS PORTUARIS
1939-2002

Recull la documentació produïda en matèria de gestió i organització dels treballs d’estiba al port de Barcelona. La documentació més voluminosa, a més de la pròpia administració de l’organització, és la de gestió del personal.

COL·LEGI CATALÀ DE JUTGES I JURATS DE REGATES
1968-1996

Fons documental que reuneix les actes de la Junta, aspectes relacionats amb reglaments sobre l’arbitratge de regates així com la gestió dels afiliats al Col·legi.

ASSOCIACIÓ INTERNACIONAL DE PATINS DE VELA
1934-2019

Arxiu que permet conèixer l’organització que, des de 1951, promou i difon el patí de vela. A més dels documents constitutius i d’administració, trobem aspectes jurídics, de competicions, la projecció pública i recursos d’informació sobre aquest tipus d’embarcació.

ASTILLEROS CARDONA
1915-1973

Fons de l’empresa de construcció naval nascuda el 1850 a Barcelona que fou absorbida l’any 1980 per Astilleros Viudes S.L. Va construir rèpliques de la nau Santa Maria (1894 i el 1964), la Pinta i la Niña, (1892, 1964 i 1968) i de la Galera Reial de D. Joan d’Àustria per a l’MMB, el 1971.
El fons conté principalment plànols de les construccions navals.

SAYREMAR UNO
1918-1997

Recull la documentació a bord de l’actual Pailebot Santa Eulàlia, des de la seva avarada fins que l’MMB el va adquirir l’any 1997.
Conté quaderns de bitàcola, documents sobre les transformacions tècniques i el manteniment i sobre l’activitat de salvament marítim.

BARCELONA AGENCIA MARÍTIMA (DAHL)
1945-2005

Permet conèixer l’organització i funcions de l’empresa consignatària nascuda a Barcelona l’any 1945.
Conté la documentació comptable i fiscal de l’empresa, expedients de prestació de serveis als clients i circulars de l’Associació d’Agents Consignataris de Vaixells de Barcelona i el Port de Barcelona.

PRONAME S.L.
1950-2011

Arxiu de l’oficina tècnica d’enginyeria naval que construïa i executava projectes de reformes, estudis d’estabilitat i d’abanderament. També oferí serveis d’assessoria naval.
Es tracta d’un important fons de plànols navals de iots, bots, llanxes i pesquers, entre d’altres.

ROMEO, RIBOT Y COMPAÑÍA
1902-1982

Fons de l’empresa nascuda el 1922 i amb seu central a Barcelona, dedicada a la importació, el trànsit internacional, la gestió com agent de duana i com a consignatari. Compta amb escriptures de transferència de poders, de representació de la societat, de compravenda i documents comptables.

MUTUAL NAVIERA MEDITERRÁNEA
1946-1963

Memòries del consell d’administració i exercicis econòmics. La mútua patronal d’accidents laborals es va dissoldre l’any 1970.

MODELOS NAVALES RIERA
1949-2016

Gran volum de plànols d’embarcacions utilitzats per fer els models, les plantilles de les quadernes a escala i documents fotogràfics. El fons inclou la documentació de gestió de l’empresa barcelonina.

ANTONIO TAYÀ
1939-1984

El volum més gran de documentació d’aquest fons és el format per les pòlisses, de navegació i de no navegació. N’hi ha d’accidents, d’incendis, de mercaderies, de responsabilitat civil, de robatoris, de vehicles, de vida. La resta de documents estan vinculats a la gestió econòmica i de l’activitat personal.

LÍNEA DE VAPORES TINTORÉ
1852-2004

Fons documental de la companyia naviliera que operà entre 1852 i 1916 i que seria cofundadora de la Compañía Trasmediterránea.
Inclou la gestió de la flota i la gestió de la mateixa empresa, des dels documents constitutius fins a actes de la Junta passant per aspectes de personal, correspondència o administració econòmica.

FERRAN ARRANZ I CASAUS
1914-1976

Compilació de documentació fruit de la seva professió com a capità de la marina mercant, professor de l’Escola Nàutica de Barcelona i director de l’MMB entre 1937 i 1939.
Destaquen les notes autobiogràfiques, que il·lustren tant els inicis de l’MMB durant la Guerra Civil com el procés de depuració a la Marina Mercant durant la postguerra i els diaris de navegació.

JOSEP CARROGGIO
1918-1979

Font d’informació per estudiar diverses companyies navilieres a través d’impresos publicitaris, plànols de cobertes de vaixells, notes de premsa i altres agrupacions documentals. Les dates del fons designen la cronologia extrema dels documents col·leccionats per Carroggio.

ENRIC CUBAS I OLIVER
1940-1956

Recull de nombroses notes i còpies manuscrites de documents d’interès marítim dipositats en altres institucions. La cronologia dels documents se situa en els anys en què Cubas exercí professionalment a l’MMB, del qual fou director entre 1949 i 1958.

JOSEP M. GAVALDÀ I CABRÉ
1801-1970

Arxiu personal d’un especialista en Marina Mercant i de Guerra.
Recull còpies i notes de documents dipositats en altres centres culturals, correspondència, reculls de premsa, revistes, fulletons, guies i altres publicacions. En termes generals, conté recursos d’informació per a l’estudi de temes marítims.

JOAN SOLDEVILA I CANTÓ
1767-1952

Conserva una part de la documentació relacionada amb l’activitat literària del productor, enginyer naval i perit inspector de bucs, i dels seus reculls com a col·leccionista. Les dates del fons designen la cronologia extrema dels documents col·leccionats.

AMBROSIO DÍAZ GÓMEZ
1877-1911

Conté documentació relacionada amb la professió de carrabiner del port de Barcelona. Destaquen denúncies i decomisos per tràfec il·legal i contraban, de controls efectuats al Port, informes, notes descrivint la feina i reflexions personals.

JAUME COLOMER I MONSET
1852-1992

Col·lecció d’articles, curiositats i correspondència entorn el personatge de Cristòfol Colom.

CAMIL BUSQUETS I VILANOVA
1947-1997

Junt amb la documentació de caràcter personal, el fons reuneix actes del Club de Modelisme Naval i gestió dels seus socis, inscripcions a competicions, correspondència, així com documentació relacionada amb el modelisme naval com ara reglaments, reculls de premsa i plànols de vaixells, entre d’altres

Activitats

Efemèrides marítimes MMB

EFEMÈRIDES
Recull d’efemèrides històriques relacionades amb l’àmbit marítim i informades el dia de l’esdeveniment a través de les xarxes socials.

Llegir més
Arxiu històric MMB

Pere de Prada i Arana

GOTES D’ARXIU
Edició periòdica centrada en un fons d’arxiu dels que gestiona l’MMB. Es materialitza en una instal·lació física al vestíbul del Museu i en un full de mà de caràcter divulgatiu en format digital.

Llegir més
Arxiu històric MMB

Pere de Prada i Arana

JORNADES
Amb una periodicitat bianual, organitzem trobades per compartir experiències i coneixement en els àmbits de la gestió documental, la informació, els arxius i el tractament de les dades, i aprendre’n de professionals d’altres àrees i centres.

Llegir més
Publicacions MMB

Pere de Prada i Arana

PUBLICACIONS
Recull d’articles i publicacions del personal tècnic del Servei d’arxiu sobre arxius i arxivística, gestió de documents i gestió de la informació.

Llegir més

Preguntes freqüents

Qui pot accedir a la consulta dels documents d’arxiu?
L’Arxiu és un servei públic i gratuït destinat a tot aquell que tingui un interès científic o bé personal. L’accés a la consulta dels documents ve regulat per la normativa general d’accés a la documentació.

Es pot fer recerca/investigació a distància?
La consulta de la documentació s’efectua de manera presencial en l’horari obert al públic. En aquells casos en què la documentació que es vol consultar sigui concreta, és possible sol·licitar la reproducció de la mateixa, previ l’abonament de les taxes corresponents. Vegeu document de Condicions de reproducció i ús dels documents.

Puc fer les reproduccions amb la meva càmera digital o el meu mòbil?
Sí, amb l’autorització prèvia del personal de l’Arxiu i respectant la legislació vigent.
El servei de reproducció per part de personal i amb recursos del Museu està subjecte a les taxes aprovades per l’MMB. Vegeu document de Condicions de reproducció i ús dels documents.

Hi ha llistes de passatgers?
L’MMB disposa de tres llistes de passatgers:
Boletín de la CompañíaTrasatlántica de Barcelona 1892-1894
Vapor Habana. Mediterrani – New York – Habana. 10/02/1946
Llibre control de cobrament del passatge. Anada i tornada. Veracruz-Bilbao, Bilbao-Veracruz, gener-agost de 1936
Recomanem consultar els recursos compilats pel portal Movimientos Migratorios Iberoamericanos.

Quin és l’horari de l’arxiu?
Matins de dilluns a divendres, de 10 a 14 h
Tarda de dimecres, de 14 a 18h.

És possible accedir a l’arxiu fora de l’horari?
Sí. Heu de concertar cita prèvia amb els responsables del servei.

I si no trobo el que busco, què puc fer?
Pots adreçar-nos un missatge amb la teva consulta a la bústia informacio@mmb.cat