Amics, voluntaris i col·laboradors

La figura del voluntari ha anat guanyant pes en el Museu en els darrers anys. Per una banda, el Museu incorpora el saber i l’experiència de persones generoses i, per una altra, aquells qui volen formar part de la nostra comunitat pot accedir-hi en el seu temps lliure. L’MMB compta amb el suport habitual de voluntaris i col·laboradors tant a l’arxiu fotogràfic com en el camp de la recerca o a la biblioteca. Això fa que aquesta àrea tingui una relació molt especial, oberta i transversal, amb la part de la societat més sensible vers la història i la cultura marítima.

Projectes de recerca

En gran part, aquest voluntaris són antics professionals de la marina mercant, que aporten la seva experiència a través de les tertúlies marineres (una reunió mensual, generalment el primer dijous de cada mes) o de la participació en algun projecte de recerca concret. Els antics marins resulten especialment útils quan es tracta d’estudiar instruments de navegació, documents o cartes nàutiques, ja que els seus coneixements complementen els dels conservadors. Però també hi ha voluntaris simplement aficionats a la mar que ajuden a tenir una visió més àmplia de la realitat marítima, tan complexa que resulta impossible d’abastar totalment des del Museu.

voluntaris col·laboradors MMB

Pere de Prada i Arana

Grup de fotografia

Pere de Prada i Arana

Cal destacar el grup de fotografia, que col·labora en la identificació i documentació de fotografies a partir del seu sòlid coneixement del món marítim. Ha esdevingut un grup de treball permanent que es reuneix cada dimarts i periòdicament per a sessions específiques sobre un tema concret.

Voluntaris de la flota

També comptem amb un equip de voluntaris vinculats a la flota del Museu que ajuden en les tasques de manteniment, en les activitats que s’hi fan a bord i, com que alguns d’ells tenen les titulacions pertinents, a treure a navegar les embarcacions de dimensions més petites, com són el Drac o el Pollux.

Flota MMB