Amics, voluntariat i col·laboradors

La figura del voluntariat ha anat guanyant pes en el Museu en els darrers anys. Per una banda, el Museu incorpora el saber i l’experiència de persones generoses i, per una altra, aquelles qui volen formar part de la nostra comunitat poden accedir-hi en el seu temps lliure. L’MMB compta amb el suport habitual de persones voluntàries i col·laboradores tant a l’arxiu fotogràfic com en el camp de la recerca o a la biblioteca. Això fa que aquesta àrea tingui una relació molt especial, oberta i transversal, amb la part de la societat més sensible vers la història i la cultura marítima.

Projectes de recerca

En gran part, aquestes persones voluntàries són professionals retirats de la marina mercant, que aporten la seva experiència a través de les tertúlies marineres o de la participació en algun projecte de recerca concret. Aquests testimonis mariners resulten especialment útils quan es tracta d’estudiar instruments de navegació, documents o cartes nàutiques, ja que els seus coneixements complementen els dels conservadors. Però també hi ha persones voluntàries simplement aficionades a la mar que ajuden a tenir una visió més àmplia de la realitat marítima.

voluntaris col·laboradors MMB

Pere de Prada i Arana

Grup de fotografia

Pere de Prada i Arana

Cal destacar el grup de fotografia, que col·labora en la identificació i documentació de fotografies a partir del seu sòlid coneixement del món marítim. Ha esdevingut un grup de treball permanent que es reuneix cada dimarts i periòdicament per a sessions específiques sobre un tema concret.

 

 

 

 

Voluntariat de les embarcacions a l'aigua

També comptem amb un equip de voluntariat vinculat a les embarcacions a l’aigua del Museu. Ajuden en les tasques de manteniment i en les activitats que s’hi fan a bord . Com que algunes d’elles tenen les titulacions pertinents, ajuden a treure a navegar les embarcacions de dimensions més petites, com són el Drac o el Pollux.

Flota MMB