Revista Drassana

El Museu Marítim de Barcelona publica des del 1989 la revista Drassana, que és un dels seus principals mitjans de comunicació i difusió. Des del 2010 la revista Drassana és el mitjà principal de comunicació de l’Observatori Permanent d’Història i Cultura Marítima de la Mediterrània, un instrument de col·laboració entre el Museu Marítim de Barcelona i la Universitat de Barcelona pel foment de la recerca en el camp de la cultura marítima.

La revista Drassana, de periodicitat anual, admet per a la seva publicació estudis sobre història i cultura marítima. Dintre de la disciplina de la història marítima, té un abast internacional, tot i que preferentment mediterrani, i focalitzant en el camp de les Ciències Socials, amb una mirada pluridisciplinar. Cada número inclou, a les seves pàgines centrals, un dossier monogràfic.

Revista Drassana: revista del Museu Marítim de Barcelona
Barcelona – Publicació anual – Tercera època

ISSN paper: 0214-2279
ISSN electrònic: 2385-3425

Consultar la revista (Raco.cat)

Equip editorial

Directora general en funcions del Museu Marítim de Barcelona 
Elvira Mata Enrich

Editor
Enric Garcia Domingo

Consell editorial
Xavier Gil Pujol (Universitat de Barcelona); Jordi Ibarz Gelabert (Universitat de Barcelona); Elvira Mata Enrich (Museu Marítim de Barcelona); Inma González Sánchez (Museu Marítim de Barcelona).

Comité científic internacional (International Editorial Advisory Board)
Michela D’Angelo (Università degli Studi di Messina); Elena Frangakis-Syrett (Queens College and the Graduate Center, CUNY); Marta García Garralón (Universidad Nacional de Educación a Distancia); Agustín Guimerà Ravina (Consejo Superior de Investigaciones Científicas); Isabel Lobato Franco (Universidad de Sevilla); Eloy Martín Corrales (Universitat Pompeu Fabra); Carlos Martínez Shaw (Universidad Nacional de Educación a Distancia); Patrice Poujade (Université de Perpignan); Martín Rodrigo Alharilla (Universitat Pompeu Fabra); Roser Salicrú i Lluch (Institució Milà i Fontanals. Consejo Superior de Investigaciones Científicas); Juan José Sánchez Baena (Cátedra de Historia Naval – Universidad de Murcia); Rafael Torres Sánchez (Universidad de Navarra); Jesus Maria Valdaliso Gago (Universidad del País Vasco); Carmel Vassallo (University of Malta).

Administració i subscripcions
Av. de les Drassanes, s/n 08001 Barcelona. Telèfon: 93 342 99 25
Correu: gonzalezsin@mmb.cat
La revista Drassana admet intercanvi de publicacions amb publicacions similars de caràcter científic.