La recerca a l’MMB

recerca patrimoni marítim

Arxiu fotogràfic de l'MMB

El Museu Marítim de Barcelona impulsa projectes de recerca propis, i dona suport a recerques de persones i institucions amb qui comparteix interessos. Un dels principals instruments per a la promoció de la recerca és l’Observatori Permanent d’Història i Cultura Marítima de la Mediterrània (creat el 2007), al qual s’hi va sumar més tard la Universitat de Barcelona. A l’entorn d’aquesta iniciativa els programes i les activitats realitzades pel museu en el camp de la recerca es vinculen a la Universitat, i alhora ofereixen al món acadèmic una plataforma de difusió i contacte amb la societat. Entre d’altres coses, l’Observatori impulsa el Premi Antoni de Capmany  per a treballs de Màster d’alumnes de la Universitat de Barcelona, i comparteix des del 2014 la coordinació de la Mediterranean Maritime History Network. L’Observatori participa també en el consell editorial de la revista Drassana i promou altres activitats de difusió i recerca.

A més a més de la Universitat de Barcelona, el museu té aliances temporals o permanents amb altres institucions culturals i de recerca, amb les quals realitza projectes conjunts, com ara l’Observatori del Patrimoni Etnològic i Immaterial, l’Institut Ramón Muntaner i la Coordinadora de Centres d’Estudi de parla catalana, amb qui organitzem cada dos anys les Jornades de Recerca Local, Patrimoni i Història Marítima, la Institució Milà i Fontanals, etc.

Línies i programes de recerca

Dins de l’ampli camp de la Història i la cultura marítima, el Museu Marítim de Barcelona desenvolupa alguns projectes de forma permanent, mentre que altres són accions puntuals fruit d’una oportunitat o d’una col·laboració.

drassanes reials barcelona

Arxiu fotogràfic MMB

L’ESTUDI DE LES DRASSANES REIALS DE BARCELONA
L’estudi de les Drassanes Reials de Barcelona és la primera i obligada línia de recerca permanent. Resulta prioritari per al museu conèixer la història de l’edifici que acull el museu, i de la institució de les Drassanes Reials en les seves diferents èpoques i funcions. Des de l’any 2000 el museu ha impulsat iniciatives diverses i ha anat acumulant publicacions i estudis de tot tipus. Actualment es treballa especialment sobre les Drassanes en época moderna (segles XVI a XVIII), amb una recerca en marxa dirigida des del propi museu. En relació directa amb aquest tema, el museu té interès pels arsenals històrics de la Mediterrània.

compañía transatlántica

Arxiu històric MMB

LA COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA ESPAÑOLA
La Compañía Trasatlántica Española va arribar a ser la principal companyia de navegació a Espanya en les darreres dècades del segle XIX i les primeres del XX. Va començar la seva vida com a Antonio López y Cia. l’any 1852, i va tancar definitivament l’any 2010 com a Compañía Trasatlántica. Aquesta empresa va tenir una vinculació molt potent amb Barcelona, i el Museu Marítim de Barcelona preserva una part molt important dels seus fons. És per això que el museu té un programa de recerca permanent sobre aquesta empresa naviliera.

pesca pescadors fotografia

Arxiu fotogràfic MMB

LA PESCA I ELS PESCADORS
La pesca i els pescadors a Barcelona és el nom d’un programa permanent que té com a objectiu documentar el món de la pesca a la ciutat i el seu entorn, una activitat més antiga que la pròpia ciutat, ja que des del moment en que aquest territori va ser habitat, hi trobem evidències d’activitat pesquera. Malgrat això, la història d’aquests milers d’anys ens resulten poc conegudes, de forma que el museu vol impulsar qualsevol iniciativa que contribueixi a omplir aquest buit, sigui amb projectes propis o sigui col·laborant amb altres institucions, com ara la Xarxa ‘Salvador Riera’ per al foment de la recerca en Història de la pesca marítima,  de recent creació.

etnologia mar

Arxiu fotogràfic de l'MMB

L’ETNOLOGIA MARÍTIMA CATALANA
L’etnologia marítima catalana és una disciplina relativament recent, a la qual el Museu Marítim de Barcelona fa les seves aportacions des del 2005, quan es va integrar a la xarxa d’Antenes de l’Observatori per a la Recerca del Patrimoni Etnològic de Catalunya. Des de llavors el Museu Marítim de Barcelona funciona com a observatori territorial en un àmbit que cobreix la costa central catalana, tot i que en certs casos es considera com a àmbit territorial el conjunt de la costa catalana. Altres activitats que s’hi relacionen són les Trobades d’Etnologia Marítima, els Tallers de Memòria Oral o el programa permanent Veus de la mar.

marina mercant

LA MARINA MERCANT
L’estudi de la marina mercant contemporània, és a dir, les activitats marítimes, especialment a Catalunya, en els darrers 150 anys, és un altre de les línies de recerca permanents. Un dels pilars d’aquesta línia de recerca és el programa d’Història Oral Veus de la Mar.

grafits mar

PROJECTES PUNTUALS
Finalment, hi ha en marxa altres projectes de recerca puntuals, com ara un inventari de grafits de temàtica marítima a Catalunya.

Projecte Esports de mar a Catalunya

Diego Yriarte

PROJECTE ESPORTS DE MAR A CATALUNYA
El Museu Marítim preserva la memòria històrica de la pràctica dels diferents esports nàutics a Catalunya amb una gran amplitud de mires. Les col·leccions de l’MMB inclouen la navegació i les competicions de rem, de vela i de motonàutica, així com la pràctica d’activitats subaquàtiques. També recupera i escriu la història d’aquests sectors en la seva vessant comercial i industrial. Embarcacions, llibres i revistes, fotografies i audiovisuals, fons documentals i objectes diversos sobre els esports de mar enriqueixen les col·leccions del Museu.

El Projecte de recerca sobre esports nàutics a Catalunya es va presentar en el marc de la 57a edició del Saló Nàutic Internacional de Barcelona, amb una crida a treballar en col·laboració amb la gent del sector.

Publicacions

El Museu Marítim de Barcelona té diferents línies editorials, algunes de les quals estan directament vinculades a la recerca. Per tal divulgar el resultat de les investigacions pròpies o recolzades pel museu, es va crear la Col·lecció Estudis, de monografies. Alguns dels llibres són els treballs resultants dels premis de recerca, mentre que d’altres són encàrrecs del propi museu o monografies que s’han considerats prou adients com per formar part de la col·lecció.

Llegir més