Publicacions

La política editorial del Museu Marítim de Barcelona té l’objectiu de promoure la difusió, la fidelització, la  divulgació científica i la investigació sobre la història i la cultura marítima. A més, aquestes publicacions són uns elements de comunicació importants que contribueixen a potenciar la imatge global de la Institució.

L’any 1999 es va aprovar un Pla de Publicacions que tenia com a objectiu marc fixar quatre grans eixos per promoure la difusió, la fidelització, la divulgació científica i la investigació. El Pla assenyala amb molta més claredat i definició de quins instruments s’ha de dotar el Museu per tal d’assolir els objectius marcats.

Gairebé des de la seva inauguració, el Museu Marítim de Barcelona ha editat diferents llibres, catàlegs i opuscles, responent a les necessitats i interessos de cada moment. La major part de la producció anterior al 2000 està descatalogada i només algunes publicacions concretes es poden comprar a la botiga. Per contra, totes poden ser consultades a la biblioteca del Museu.

El pailebot "Santa Eulàlia"

Llibre d’Enric Garcia amb dibuixos i plànols d’Alfredo Jaén dedicat al veler centenari que forma part de la flota del Museu Marítim de Barcelona.  

Llegir més

Col·lecció Manuals

Línia de publicacions com a instrument de difusió d’activitats i estudis duts a terme en el Museu Marítim, i que són interessants per a professionals del món de la gestió cultural en el seu sentit més ampli.

Llegir més
MMB

Patrimoni Marítim

Col·lecció impulsada  amb Angle Editorial per reivindicar els diversos aspectes del patrimoni marítim i generar un discurs de referència en els estudis sobre la mar.

Llegir més
MMB

Catàlegs d'exposicions

El Museu Marítim de Barcelona ha editat en els darrers anys una sèrie de catàlegs de les exposicions més destacades.

Llegir més

Las Reales Atarazanas de Barcelona en la Edad Moderna

Publicació digital d’ A. Jorge Aguilera López i Alfredo Chamorro Esteban, fruit d’un projecte de recerca sobre les Drassanes Reials en Època Moderna.

Llegir més