Professionals i experts

Des de fa molts anys l’MMB està implicat en la reflexió al voltant de les diferents línies de treball d’una institució cultural com la nostra: l’educació, els arxius, la conservació, la recerca, l’accessibilitat… als museus, el desenvolupament de públics, el treball en xarxa, amb la comunitat, i un llarg etcètera més.

El nostre objectiu és generar i compartir programes col·laboratius de formació i de reflexió al voltant de diverses matèries vinculades a diferents àmbits professionals del Museu d’una banda i a la cultura i el patrimoni marítim de l’altra, així com incentivar la recerca al voltant de la cultura i el patrimoni marítim.

Activitats professionals
cursos conferències MMB

Pere de Prada i Arana

activitats professionals MMB

Pere de Prada i Arana

JORNADES DE MUSEUS I EDUCACIÓ
Destinades principalment a tècnics de departaments d’educació, activitats o programes públics de museus i centres similars amb l’objectiu de debatre al voltant de la funció educativa en les nostres institucions.

JORNADES D’ARXIUS I MUSEUS
Celebrades bianualment i destinades a debatre al voltant dels arxius en museus i institucions culturals. Més informació

JORNADES DE FOTOGRAFIA A MUSEUS I ARXIUS
Celebrades bianualment i destinades a debatre al voltant de les col·leccions fotogràfiques. Més informació

GRUPS DE TREBALL
Sobre museus i accessibilitat, sobre museus i públics i sobre museus i comunitat educativa. Estan integrants per tècnics de diferents museus que es reuneixen periòdicament per discutir al voltant de temes vinculats amb aquestes àrees d’interès. És un format d’activitat tancada.

Jornades de Museus i Educació

JORNADES DE RECERCA LOCAL
Celebrades bianualment, amb l’objectiu de desenvolupar programes de recerca, difondre els resultats d’aquests projectes i esdevenir un centre de referència pel que fa a la història i la cultura marítima del nostre país, que serveixi com a punt de trobada de tots aquells que s’interessen per la mar com a espai de cultura.

Amb aquesta voluntat, des de l’any 2009 el Museu Marítim de Barcelona conjuntament amb l’Institut Ramon Muntaner i la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana, promouen la celebració de les Jornades de recerca local, patrimoni i història marítima.

La Jornada es planteja amb una doble finalitat: per una banda, servir de punt de trobada i intercanvi d’idees i projectes al voltant de la història i la cultura marítima. I de l’altre, avaluar l’estat de la recerca sobre temes relacionats amb la mar i traçar unes línies de futur.