Explorar

projectes patrimoni marítim

Pere de Prada i Arana

Projectes

El Museu Marítim de Barcelona, com a part de la seva tasca educativa i de recerca, duu a terme un seguit de projectes d’abast internacional amb l’objectiu de difondre la cultura marítima i establir vincles amb altres institucions i museus afins.

Llegir més
Patrimoni marítim MMB

Pere de Prada i Arana

Xarxes de cooperació

Una de les estratègies clau del Museu Marítim de Barcelona és el treball en cooperació, el qual permet realitzar projectes amb altres entitats, amb la voluntat de trobar sinergies i optimitzar recursos per salvaguardar, estudiar i difondre millor el patrimoni i la cultura marítims. El Museu, amb aquest principi de col·laboració basat en l’intercanvi i enriquiment de coneixement, cerca activament l’establiment de lligams amb altres entitats, bé amb la creació de noves estructures, amb el seu lideratge, o amb la seva participació en noves xarxes, associacions, afiliacions o projectes.

Llegir més
RSC

Pere de Prada i Arana

Responsabilitat social

A través de la RSC, el Museu Marítim de Barcelona reforça el seu compromís amb la societat i propicia la integració d’una manera de governar i gestionar la cadena de valor de l’organització, basada en la transparència i la sostenibilitat.

Llegir més
voluntaris col·laboradors MMB

Pere de Prada i Arana

Amics, voluntaris i col·laboradors

La figura del voluntari ha anat guanyant pes en el Museu en els darrers anys. Per una banda, el Museu incorpora el saber i l’experiència de persones generoses i, per una altra, aquells qui volen formar part de la nostra comunitat pot accedir-hi en el seu temps lliure. L’MMB compta amb el suport habitual de voluntaris i col·laboradors tant a l’arxiu fotogràfic com en el camp de la recerca o a la biblioteca. Això fa que aquesta àrea tingui una relació molt especial, oberta i transversal, amb la part de la societat més sensible vers la història i la cultura marítima.

 

Llegir més
publicacions patrimoni marítim

Pere de Prada i Arana

Publicacions

La política editorial del Museu Marítim de Barcelona té l’objectiu de promoure la difusió, la fidelització, la divulgació científica i la investigació sobre la història i la cultura marítima. A més, aquestes publicacions són uns elements de comunicació importants que contribueixen a potenciar la imatge global de la Institució.

Llegir més