Privacitat

En compliment del que disposa el Reglament europeu 2016/679 general de protecció de dades personals (RGPD) i la Llei orgànica 3/2018 de protecció de dades i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), el Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona (d’ara endavant, CDRMMB) us informa que les dades de caràcter personal que ens proporcioneu durant la navegació i/o mitjançant l’emplenament dels formularis del WEBSITE seran objecte de tractament per part del CDRMMB, el qual té per FINALITAT gestionar els serveis oferts pel CDRMMB, realitzar tasques administratives relacionades amb aquests serveis i oferir-vos un servei òptim i de qualitat per mitjà del WEBSITE i/o la indicada a la clàusula de protecció de dades que es troba al costat del formulari que acabeu de complimentar.

COM UTILITZEM LES VOSTRES DADES?

Utilitzem la informació de la qual disposem, segons les vostres decisions, per tal de proporcionar-vos un servei de qualitat, així com per assegurar-ne el funcionament. La informació proporcionada també us servirà per accedir i utilitzar el nostre WEBSITE i proporcionar-vos informació sobre els nostres serveis.

A més utilitzem la informació de la qual disposem per combatre conductes perjudicials, sospitoses o infraccions de les nostres condicions i polítiques, detectar i prevenir spam, i conservar la integritat dels nostres productes, serveis i dades recopilades, prenent les MESURES DE SEGURETAT pertinents conforme a les dades recopilades i a les finalitats del tractament per garantir la confidencialitat i seguretat de les vostres dades de caràcter personal quan aquestes són objecte de tractament en la mesura que la nostra entitat té implantades les polítiques de tractament i mesures de seguretat a les quals es refereix la normativa europea vigent de protecció de dades. Les polítiques de tractament i mesures de seguretat implantades al CDRMMB eviten l’alteració, pèrdua, tractament o ús no autoritzat de les vostres dades de caràcter personal.

També utilitzem la informació que ens proporcioneu per respondre-us quan us poseu en contacte amb nosaltres o per comunicar-nos amb vosaltres en els casos en què està legalment permès.

L’usuari, marcant i acceptant la casella corresponent a comunicacions comercials (check-box) consent expressament que des del CDRMMB li remetem un NEWSLETTER (butlletí informatiu) amb novetats, missatges de màrqueting, publicitat i/o informacions relacionades amb la nostra entitat, els serveis que prestem i/o els nostres productes, a més d’informar-lo sobre les nostres polítiques i condicions.

Per informar-vos més específicament sobre les finalitats dels tractaments realitzats pel CDRMMB dirigiu-vos al nostre Registre d’activitats de tractament a l’enllaç següent.

Les dades recollides no seran tractades de manera incompatible amb les finalitats indicades.

QUINA INFORMACIÓ RECOLLIM?

El tipus d’informació recollida pel CDRMMB depèn de l’ús que feu del WEBSITE, els aclariments sobre la informació que recopilem i com eliminar-la els trobareu a l’apartat relatiu a l’exercici de drets d’aquesta Política de privacitat.

– Recopilem la informació que ens proporcioneu quan navegueu pel nostre WEBSITE, específicament les dades d’identificació i registre incloses en formularis o dades i missatges que ens comuniqueu mitjançant els mateixos. Aquestes dades poden incloure: el vostre nom i cognoms i correu electrònic a més d’altres dades necessàries per processar la vostra sol·licitud o comunicació.

– Podem rebre informació identificativa quan ens envieu un correu electrònic o quan contacteu amb nosaltres.

– Podem rebre, actualment o en un futur, informació identificativa quan accediu o inicieu sessió en una altra pàgina, com, per exemple, una xarxa social, des del nostre WEBSITE. Això pot incloure text i/o imatges de la vostra Informació Personal Identificable disponible en aquestes terceres pàgines.

– En cas que el nostre WEBSITE us doni la possibilitat, ara o en el futur, de pagar per serveis oferts pel CDRMMB utilitzant una targeta de crèdit a través de proveïdors que realitzen la tramitació de pagament mitjançant tercers, és important que sapigueu que el nostre proveïdor de serveis, i no el CDRMMB, serà qui reculli i processi la informació de la vostra targeta de crèdit.

La RESPOSTA als formularis plantejats per rebre informació dels serveis oferts pel CDRMMB, així com de qualsevol altre qüestionari que pugui facilitar-se en un futur, és totalment potestativa. No obstant això, la negativa del client o usuari a facilitar determinades dades, podrà impossibilitar la prestació dels serveis oferts pel CDRMMB.

Us informem que també utilitzem (o podem utilitzar) cookies mentre visiteu el nostre WEBSITE. Per a més informació sobre el nostre ús de cookies, si us plau, dirigiu-vos a la nostra Política de cookies.

D’ON PROCEDEIX LA INFORMACIÓ RECOLLIDA?

La informació que recollim mitjançant el WEBSITE prové exclusivament de vosaltres. No rebem dades de tercers ni de fonts d’accés públic.

QUINA BASE LEGAL ENS LEGITIMA PER TRACTAR LES DADES RECOLLIDES?

La base legal per al tractament de les vostres dades és la següent:

– El consentiment prestat mitjançant l’acceptació expressa de la present Política de privacitat, que pot ser revocat en qualsevol moment. Per a més informació sobre la possibilitat de revocar el vostre consentiment dirigiu-vos a l’apartat relatiu a l’exercici de drets d’aquesta política.

– L’execució del contracte del qual formeu part o per a l’aplicació de mesures precontractuals.

– El compliment d’obligacions legals del CDRMMB.

– El compliment de la missió en interès públic del CDRMMB.

CONSERVEM LES VOSTRES DADES?

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per al compliment de les finalitats previstes del tractament. El temps pel qual conservem les vostres dades dependrà de les finalitats per a les quals són recollides i el compliment d’obligacions legals del CDRMMB. Les dades es conservaran mentre no l’interessat no en sol·liciti la seva supressió. Per a més informació sobre com suprimir les vostres dades, dirigiu-vos a l’apartat referit a l’exercici de drets de la present Política de privacitat.

COM ACTUALITZAR LA VOSTRA INFORMACIÓ?

Tota la informació que faciliti l’usuari a través del registre o emplenant els formularis del WEBSITE haurà de ser veraç. De la mateixa manera, serà responsabilitat de l’usuari mantenir tota la informació facilitada al CDRMMB permanentment actualitzada de manera que correspongui, en cada moment, a la situació real de l’usuari. L’usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi al CDRMMB o a tercers per la informació que faciliti.

Preguem que comuniqueu de forma immediata al CDRMMB qualsevol canvi o modificació que es produeixi en relació a les dades que ens heu proporcionat, amb la finalitat de que aquestes responguin amb veracitat a la vostra situació personal en tot moment.

COM PODEU EXERCIR ELS VOSTRES DRETS?

De conformitat amb la normativa de protecció de dades, disposeu dels drets següents:

– Dret a obtenir confirmació sobre si al CDRMMB estem tractant dades personals que us concerneixen, o no.

– Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals de què disposem relatives a la vostra persona.

– Dret a sol·licitar-ne la rectificació o supressió, per exemple, podreu demanar que la vostra adreça de correu electrònic es rectifiqui si és errònia o demanar la supressió de les dades que el CDRMMB disposa quan, entre d’altres motius, ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides. En el moment de la supressió de les dades, només les conservarem bloquejades per al compliment d’obligacions legals.

– Dret a sol·licitar-ne la limitació de tractament, per exemple, teniu dret a limitar el tractament de les vostres dades per a finalitats de màrqueting, podent comunicar-vos amb nosaltres perquè es doni de baixa la vostra subscripció al NEWSLETTER o a comunicacions comercials. En aquest cas, només conservarem les dades per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

– Dret a oposar-se al tractament i retirar el consentiment en qualsevol moment, per exemple, podeu demanar al CDRMMB que deixi de tractar les vostres dades, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. El CDRMMB deixarà de tractar les dades excepte per motius legítims o l’exercici o la defensa davant de possibles reclamacions.

– Dret a la portabilitat de les dades en suport automatitzat a un altre responsable en els supòsits de tractaments que permet la normativa de protecció de dades

Podeu exercir aquests drets enviant un email a protecciodades@mmb.cat o dpd@mmb.cat indicant a l’assumpte “Exercici de drets – protecció de dades” i el següent contingut:
– El vostre nom i cognoms o nom d’usuari,

– DNI/NIE

– Correu electrònic

– Dret que es vol exercir

– Informació sobre la qual voleu tenir accés, rectificar, suprimir, limitar el tractament o exercir el vostre dret de portabilitat

Així mateix, els interessats podran presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de dades (apdcat.gencat.cat)  especialment quan no hagin obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, mitjançant l’enllaç següent.

TRANSFERIM O CEDIM LES VOSTRES DADES A TERCERS?

Les dades no es comunicaran ni transferiran a tercers, a excepció dels possibles encarregats de tractament (entitat tercera que presta un servei a la nostra entitat).

El CDRMMB pot compartir la vostra informació amb diverses autoritats governamentals en resposta a compareixences, ordres judicials o altres processos legals o per a qualsevol altre assumpte requerit per la llei.

Per a la vostra comoditat i interès podem proporcionar vincles a pàgines que gestionen diferents organitzadors (“Pàgines de tercers”). No divulguem la vostra informació a aquestes pàgines de tercers sense el vostre consentiment.

Tot i això, no aprovem i no som responsables de les pràctiques de privadesa d’aquestes pàgines. Si decidiu entrar en un enllaç d’una d’aquestes pàgines de tercers, haureu de revisar la política de privadesa publicada a l’altra pàgina per entendre com aquesta recull i utilitza les vostres dades personals.

PRIVADESA I PROTECCIÓ DE DADES REBUDES A TRAVÉS DE FORMULARIS ELECTRÒNICS I/O MITJANÇANT CORREU ELECTRÒNIC

El Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona (CDRMMB), li informa que totes les dades rebudes a través de formularis electrònics i/o mitjançant correu electrònic seran tractades amb estricta confidencialitat d’acord amb la Política de Privadesa i de Seguretat de CDRMMB, així com amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD). La finalitat del tractament d’aquestes dades és la de donar resposta a les comunicacions rebudes i, si escau, mantenir les relacions contractuals corresponents. La base legal és el seu consentiment i/o el desenvolupament de mesures pre-contracuals o contractuals. Per exercir els drets d’accés, supressió, rectificació, oposició, portabilitat o limitació, i per a qualsevol aclariment, pot contactar amb nosaltres enviant-nos un correu electrònic a protecciodades@mmb.cat. Pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades a l’email dpd@mmb.cat. En tot cas, els interessats tenen el dret de presentar una reclamació davant l’Autoritat de Protecció de Dades corresponent. Les dades personals proporcionades es conservaran pel període legal o contractualment previst o mentre es mantingui el seu consentiment. No es farà cessió de les dades recollides, excepte obligació legal. Preguem comuniqui de forma immediata a CDRMMB qualsevol canvi o modificació que es produeixi en relació a les dades que ens ha proporcionat, amb la finalitat de que aquests responguin amb veracitat a la seva situació personal en tot moment.