Sobre nosaltres

El Museu Marítim de Barcelona és un espai per a la interpretació i difusió de la cultura marítima catalana de forma innovadora, participativa i pròxima a la societat i al territori, mitjançant la recerca, conservació i salvaguarda del patrimoni. Vol ser una institució de referència de la cultura marítima mediterrània, oberta i accessible a tota la societat, i cooperativa amb les persones i les organitzacions. El Museu té la voluntat d’excel·lir en la gestió patrimonial, la creació de coneixement i l’educació, amb la missió d’actuar com a impulsor del progrés social i territorial del seu entorn, des de l’òptica de la relació de Catalunya i la seva gent amb la mar, que és el que singularitza el Museu Marítim de Barcelona respecte d’altres museus de temàtica marítima.

Qui som

Valors i principis

valors museu marítim

Creació i difusió del coneixement: La creació de coneixement és un dels valors que han d’impregnar de forma permanent tota l’organització, així com la transmissió i difusió a tota la societat d’aquest coneixement.

Participació: Entesa com a un diàleg permanent entre el Museu i els visitants, estimulant la curiositat i el sentit crític.

Obert a la societat: El MMB ha d’estar vinculat a la realitat social i contribuir a la seva millora, fent-lo atractiu i acollidor per a tot tipus de públic en una societat cada vegada més diversa i multicultural.

Innovació: Entesa com la recerca permanent de nous camins i procediments en tots els àmbits i actuacions.

Excel·lència: Entesa com a una actitud de millora continuada en tots els àmbits, buscant aconseguir els màxims nivells de qualitat possible en la prestació dels seus serveis i en l’execució de les seves activitats.

Sostenibilitat: Els principis de sostenibilitat han d’estar presents tant en el seu discurs com en la seva pràctica, contribuint al canvi de mentalitat i a les bones pràctiques en tots els àmbits.

Accessibilitat universal: Ser un Museu accessible al coneixement per a un públic divers.

Eficiència: Com a institució d’interès públic, el principi de màxima eficiència en l’ús dels recursos assignats ha d’estar present en tots els processos i actuacions.

Plans d'actuació

PLA D’ACTUACIÓ
El Museu Marítim de Barcelona és un equipament dedicat a la divulgació de la cultura marítima i, en especial, a la conservació, preservació i difusió del patrimoni cultural marítim de Barcelona i de Catalunya. L’MMB es troba molt arrelat a la ciutat de Barcelona, tant per la seva pròpia història com per l’edifici que l’acull. Els darrers anys han estat marcats per l’execució de les diferents fases arquitectòniques de restauració del conjunt monumental de les Drassanes Reials de Barcelona i l’adequació dels seus diferents espais per donar resposta a les necessitats d’un equipament museístic.

PLA D’ACCIÓ AMBIENTAL 2020-2025

El Pla d’Acció Ambiental de l’MMB vol ser una eina de planificació i gestió per incloure els principis de sostenibilitat en l’estratègia de l’organització. El Pla inclou la diagnosi per conèixer l’estat actual de la institució en relació al medi ambient, un pla d’acció que detalla els eixos i objectius estratègics a assolir, establir els eixos operatius i els indicadors de seguiment que permetran avaluar l’assoliment dels objectius, i els responsables de les accions proposades.

PLA DE MOBILITAT
El Pla de Mobilitat Sostenible de l’MMB té com a objectiu optimitzar la mobilitat dels treballadors, proveïdors, usuaris i visitants, tot posant èmfasi en la potenciació de l’ús del transport públic i no motoritzat. Les primeres mesures dutes a terme han estat la promoció de la bicicleta a través de la millora i ampliació de l’aparcament de bicicletes per als treballadors que utilitzen aquest sistema de desplaçament i el foment de l’ús del transport públic i amb bici per part dels nostres visitants oferint-los informació actualitzada a la web.

PLA D’IGUALTAT D’OPORTUNITATS
El Pla d’acció d’igualtat d’oportunitats té com a objectiu principal introduir mesures d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes en l’organització, mitjançant la promoció de projectes per millorar la sensibilització de tota la plantilla en aquest aspecte, la definició d’accions concretes que impulsin un equilibri entre els homes i les dones a l’entorn laboral i familiar i l’establiment d’iniciatives per prevenir futures desigualtats i garantir l’aplicació del principi d’igualtat d’oportunitats en tots els àmbits de l’organització.

El consorci

Drassanes reials MMB

Arxiu fotogràfic MMB

El Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona es crea l’any 1993. Es tracta d’un ens públic de caràcter local adscrit al grup Diputació de Barcelona, format per l’Ajuntament de Barcelona, que és el propietari de l’edifici, per la Diputació de Barcelona, que és la titular del Museu, i per l’Autoritat Portuària de Barcelona.

 

Té per objecte la conservació i la rehabilitació del conjunt patrimonial immoble on s’allotgen les Drassanes Reials, així com la prestació dels serveis vinculats al Museu. El precedent històric d’aquest Consorci es troba en la ‘Concòrdia’ que l’any 1378 van signar el rei Pere IV, el Consell de Cent i la Diputació del General. Aquell acord pretenia portar a terme d’una manera eficaç la construcció de les Drassanes Reials. Va ser l’esperit de col·laboració entre institucions el que va permetre aixecar aquesta joia d’estil gòtic civil català.

La Fundació

La Fundació de suport al Museu Marítim i Drassanes Reials de Barcelona es constitueix l’any 2006 amb la finalitat d’obrir el Museu a la participació i col·laboració del món empresarial i de la societat civil organitzada, així com d’altres ens públics. Un dels seus reptes principals és establir lligams de complicitat amb els agents dinamitzadors del Port de Barcelona, a fi que el Museu Marítim, les Drassanes Reials i la flota del Museu, encapçalada pel pailebot Santa Eulàlia, esdevinguin el referent històric i cultural més emblemàtic del Port de Barcelona.

 

Les seves finalitats són promocionar, fomentar, divulgar, prestigiar, defensar i ampliar les actuacions i el patrimoni del Museu Marítim de Barcelona i contribuir a la conservació del conjunt d’edificacions d’interès cultural que formen les Drassanes Reials de Barcelona.
Actualment la componen 31 entitats, de les quals 6 són institucions: Diputació de Barcelona, Ajuntament de Barcelona, Port de Barcelona, Turisme de Barcelona, Generalitat de Catalunya i Puertos del Estado. Les 25 restants són empreses del sector portuari, que constitueixen una excel·lent representació de l’activitat econòmica del sector a Barcelona.

 

El suport incondicional dels Patrons a través de la Fundació permet actuacions tant en l’àmbit de la recerca com en el de la difusió que prestigien la mateixa Fundació i el Museu i posen a l’abast de les persones la cultura marítima del nostre entorn.

patrimoni marítim MMB