Responsabilitat social

La Responsabilitat Social és l’estratègia de la institució que guia la seva actuació d’una manera responsable en els àmbits econòmic, social i ambiental, orientant el seu desenvolupament sostenible i contribuint a una societat millor. A través de la RSC, el Museu Marítim de Barcelona reforça el seu compromís amb la societat i propicia la integració d’una manera de governar i gestionar la cadena de valor de l’organització, basada en la transparència i la sostenibilitat.

Projectes
RSC

Pere de Prada i Arana

RSC

Pere de Prada i Arana

Sense les persones no hi hauria RSC. La responsabilitat social es caracteritza per la seva transversalitat, entesa com una nova cultura que és present a totes les àrees, d’aquí que sigui el resultat del treball de tots els àmbits i equips del Museu. De la mateixa manera, la RSC és el resultat de la relació amb els grups d’interès amb els quals interactua la institució.

La RSC també es basa en la transparència, per la qual cosa es publiquen bianualment les memòries de sostenibilitat, que són accessibles en format digital i que permeten que totes les parts interessades participin en la cadena de valor.

Els nostres valors de responsabilitat social són:
Territori: Ser una institució compromesa amb el nostre entorn, que aporta valors socials al territori i a la ciutadania.
Inclusivitat: Un museu social, posicionat amb les persones, inclusiu i solidari, que col·labora en la construcció d’una societat millor.
Igualtat: Destacar com a una organització que desenvolupa polítiques i accions que garanteixin la millora de les condicions laborals, la igualtat de gènere i d’oportunitats, de la motivació, salut i seguretat en el treball de les persones que hi formen part.
Medi ambient: Compromís amb el medi ambient, integrant la gestió ambiental en la seva actuació.
Transparència: Una institució amb un model de govern basat en la gestió responsable, la transparència i la rendició de comptes.