Las Reales Atarazanas de Barcelona en la Edad Moderna.

La gran fábrica de galeras de la Monarquía Hispánica (siglos XVI-XVIII)

Durant més de dos anys el Museu Marítim de Barcelona va impulsar un projecte de recerca sobre les Drassanes Reials en l’època moderna, un període no gaire conegut però fonamental per comprendre la història de les Drassanes Reials de Barcelona. En el decurs de la recerca els investigadors han localitzat molta documentació conservada en diversos arxius sobre l’arsenal, molts d’aquests documents no havien estat analitzats per a l’estudi històric de les Drassanes fins ara. Aquesta investigació va comptar amb la col·laboració de la Fundació suport Museu Marítim i Drassanes Reials de Barcelona.

El resultat ha estat Las Reales Atarazanas de Barcelona en la Edad Moderna. La gran fábrica de galeras de la Monarquía Hispánica (siglos XVI-XVIII), un text de quasi 400 pàgines en què s’analitza el paper de les Drassanes Reials de Barcelona dins el sistema defensiu de la monarquia hispànica, el funcionament de la institució, la gestió que van dur a terme les persones que van estar al comandament, les relacions entre els diversos poders que van interactuar en les Drassanes Reials, com es va organitzar l’activitat productiva, com es finançaven les construccions, com es proveïen de la fusta, quins professionals van treballar-hi, oficis, qualificació, salaris, problemes que es van crear a l’entorn laboral, les construccions, quantitat i tipus de galeres i altres embarcacions, la qualitat d’aquestes, tot plegat suposa una gran quantitat d’informació inèdita.

Es va optar per la publicació en format digital per donar-ne una difusió més amplia i ràpida, amb l’objectiu d’avançar en el coneixement de les Drassanes Reials com a edifici i com a institució, i l’impacte que va tenir tota la seva activitat a la ciutat i el país, i , alhora, atraure l’interès per aquesta temàtica d’estudi entre altres investigadors del període.

♦ Accedeix a la publicació digital Las Reales Atarazanas de Barcelona en la Edad Moderna. La gran fábrica de galeras de la Monarquía Hispánica (siglos XVI-XVIII).