Gotes d’arxiu

Arxiu històric MMB

Pere de Prada i Arana

Les Gotes d’Arxiu són una iniciativa de caràcter divulgatiu que té com a objectiu difondre al públic general els fons arxivístics que es gestionen a l’MMB. A través d’una publicació virtual i d’una instal·lació al vestíbul del Museu, presentem periòdicament una selecció de documents dels fons gestionats per l’Arxiu.
 
Més enllà de l’interès particular dels documents presentats, amb el Gotes convidem tothom a utilitzar els fons d’arxiu com a font d’informació, sigui a nivell científic, divulgatiu o particular.