Quadre d’embarcament de les forces que constitueixen l’11ª expedició de tropes a Cuba

Fons Compañía Trasatlántica Española, Cuadro de embarque de las fuerzas que constituyen la 11a expedición de tropas a Cuba, 1895, 251/019.

Llegir més

Fons: Compañía Trasatlántica Española

Núm. d’inventari: Identificació: 251/019

Títol: Cuadro de embarque de las fuerzas que constituyen la 11a expedición de tropas a Cuba

Data de l’objecte: 1895

Tècnica i material: tinta sobre paper

Documents

La guerres colonials i la guerra hispano-americana van beneficiar la Compañía Trasatlántica amb la concessió per part de l’Estat del transport de material bèl·lic, el servei auxiliar a l’Armada i l’expedició i repatriació dels exèrcits mobilitzats. El document mostra un quadre amb informació sobre els ports i les dates de sortida dels vaixells i sobre el número de la companyia i els cossos als que pertanyien els soldats de l’11ª expedició a Cuba.