Ordenances del Gremi de faquins

Fons gremi de bastaixos, macips de ribera i carreters de mar de Barcelona, Ordenansas firmadas por el Rey Don Fernando VI, que Dios guarda en el anyo 1754, a fabor del Gremio de Faquines, Masips de Ribera de esta ciudad, 1748-1817, 2211

Llegir més

Fons: Fons gremi de bastaixos, macips de ribera i carreters de mar de Barcelona.

Registre: 2211

Títol: Ordenansas firmadas por el Rey Don Fernando VI, que Dios guarda en el anyo 1754, a fabor del Gremio de Faquines, Masips de Ribera de esta ciudad.

Data de l’objecte: 1748 - 1817

Tècnica i material: tinta sobre paper i pergamí

Documents

Els faquins (bastaixos) eren mossos que utilitzaven el seu cos per transportar mercaderies d’un lloc a un altre de Barcelona. El llibre d’Ordenances del Gremi conté un recull de disposicions que regulen el funcionament i l’organització de la institució gremial dels faquins: “Ordenansas firmadas por el rey Don Fernando VI, que Dios guarda en el anyo 1754, a fabor del Gremio de Faquines, Masips de Ribera de esta Ciudad”; “Decret reial dat per sa magestat l’any de 1804, per las fillas expositas del Sant Hospital”; “Ordenances del 25 de maig de 1748 relatives a les condicions d’accés al Gremi de Bastaixos dels fills dels agremiats”; “Ordenances de l’11 de novembre de 1754 relatives a la contractació de mossos per a conduir carros, a l’admissió de nous membres i a les condicions de treball”.