Capacitat de transport dels bucs de la Compañía Trasatlántica

Fons Compañía Trasatlántica Española, Estado que muestra las capacidades que tienen los buques de la Compañía, tanto en condiciones ordinarias, con arreglo al Reglamento y R.O de 8 de enero 1890, como en extraordinarias de servicios de guerra u otros, 1895, 251-007/2-3.

Llegir més

Fons: Compañía Trasatlántica Española

Núm. d’inventari: Identificació: 251-007/2-3

Títol: Estado que muestra las capacidades que tienen los buques de la Compañía, tanto en condiciones ordinarias, con arreglo al Reglamento y R.O de 8 de enero 1890, como en extraordinarias de servicios de guerra u otros.

Data de l’objecte: 1895

Tècnica i material: tinta sobre paper

Documents

La Compañía Tasatlántica va fer una gran part de la seva fortuna amb el transport de tropes i materials de guerra durant les guerres colonials i la guerra hispano-americana de 1898 a Cuba, Puerto Rico i Filipines. En el document es mostra la capacitat de transport que tenia la flota de la companyia de forma ordinària i en situació de servei extraordinari.