Contracte de serveis postals marítims entre la Compañía Trasatlántica i l’Estat

Fons Compañía Trasatlántica Española, [llibre] Contrato de servicios postales marítimos. Aprobado en Consejo de Ministros, en 17 de noviembre de 1886, ratificado por las Cortes y publicado en 28 de junio de 1887, 1889, 113/002.

Llegir més

Fons: Compañía Trasatlántica Española.

Núm. d’inventari: 113/002

Títol: Contrato de servicios postales marítimos. Aprobado en Consejo de Ministros, en 17 de noviembre de 1886, ratificado por las Cortes y publicado en 28 de junio de 1887

Data de l’objecte: 1889

Tècnica i material: imprès sobre paper

Documents

El contracte va regular la concessió dels serveis de comunicacions marítimes entre la naviliera i l’Estat. Es va estipular l’ús de vaixells de vapor, el preu del transport de tropes o els materials de valor estratègic per l’Estat, així com la prestació de serveis auxiliars de guerra en cas de necessitat.