Permís atorgat per Pere Aimeric a favor de Marçal Noguera

Fons gremi de bastaixos, macips de ribera i carreters de mar de Barcelona, Permís atorgat per Pere Aimeric, jutge delegat pel veguer, a favor de Marçal Noguera, prevere i tutor de Caterina Sabater, filla del difunt Andreu Sabater, porter reial, 1556, 2763.

Llegir més

Fons: Gremi de bastaixos, macips de ribera i carreters de mar de Barcelona

Registre: 2763

Data de l’objecte: 1556

Tècnica i material: tinta sobre pergamí

Documents

El Gremi de bastaixos era una associació creada a finals del segle XIII que agrupava els professionals del transport de mercaderies que arribaven per via marítima al port de Barcelona i del transport de la ciutat al port. Una de les funcions que tenia l’entitat gremial era vetllar pels interessos dels seus membres i famílies, desenvolupant funcions de protecció social.

En el document destacat, conservat al fons del Gremi, s’atorguen poders a Marçal Noguera, tutor de Caterina, una nena petita que encara no pot treballar i que no disposa de diners, perquè pugui vendre censals sobre la seva heretat i aconseguir 39 lliures per vestir-la i alimentar-la.