Mascaró de proa que representa un lleó amb corona

Mascaró proa lleó amb corona

Lleó coronat, Taller Museu Marítim de Barcelona, 1939

Llegir més

Núm. d’inventari: 1685

Nom d’objecte: reproducció d’un mascaró de proa

Títol: Lleó coronat

Data de l’objecte: 1939

Autor: taller del Museu Marítim de Barcelona

Tècnica i material: talla en fusta policromada

Mascarons i escultures

Talla policromada feta als tallers del Museu Marítim de Barcelona cap al 1939 que reprodueix un mascaró de proa típic dels vaixells de guerra del segle XVIII, amb la representació d’un lleó daurat i coronat dempeus. El lleó està col·locat damunt d’una estructura de fusta amb la forma d’una proa de vaixell pintada de color marró i verd. El lleó rampant fou el mascaró tradicional de l’Armada espanyola fins al 1793 en que es publicà una Real Ordre signada per Carlos IV, a instàncies del Capità General Antonio Valdés que donava llibertat per tallar els mascarons amb figures al·lusives al nom o sobrenom del vaixell. Des de llavors, és habitual trobar figures mitològiques o antropomòrfiques al tallamar dels vaixells.