Figura que representa un turc

Figura decorativa que representa un turc, desconegut, s. XVIII

Llegir més

Núm. d’inventari: 5502

Nom d’objecte: escultura

Títol: Figura d’home

Data de l’objecte: XVIII

Autor: desconegut

Tècnica i material: fusta tallada policromada

Mascarons i escultures

Imatge que representa un turc. Amb un altre de semblant, probablement representen dues figures de popa o decoratives en alguna part d’un vaixell. Tenen els braços col·locats com si suportessin alguna cosa, i tenen el puny tancat foradat com per sostenir alguna cosa. Es desconeix la seva procedència, tot i que una pista molt ferma suggereix que provenen de Tortosa, i que formaven part de la decoració d’una capella. No costa gaire imaginar que aquestes escultures estaven vinculades a una embarcació turca o nord-africana.