Bust d’Antoni de Capmany i de Montpalau

Bust Antoni de Capmany i de Montpalau

Antoni de Capmany i de Montpalau, Frederic Marès, 1945

Llegir més

Núm. d’inventari: 19121

Nom d’objecte: bust

Títol: Antoni de Capmany i Montpalau

Data de l’objecte: 1945

Autor: Frederic Marès

Tècnica i material: talla en pedra

Mascarons i escultures

Bust de l’historiador i polític Antoni de Capmany feta el 1947 per Frederic Marès i Deulovol (Portbou, 1893 – Barcelona, 1991). El bust, tallat a partir de la fotografia d’un retrat a l’oli, va ser un encàrrec que el Museu Marítim de Barcelona va fer a l’escultor l’any 1945, amb motiu de la inauguració  d’un jardí que portaria el seu nom.

Historiador i filòleg. Nascut a Barcelona el 1742, morí a Cadis el 14 de novembre de 1813. Seguí la carrera militar i participà a la campanya de Portugal (1762) com a subtinent del regiment de tropes lleugeres de Catalunya. En 1770 passà a situació de retirat. L’any 1776 ingressà a la Real Academia de la Historia. Fou diputat a les corts de Cadis pel Principat de Catalunya i dirigí de la Gaceta de la Regencia de España e Indias. Va pertànyer a la comissió que havia d’elaborar el Projecte de Constitució.

Entre les seves obres podem destacar: Memorias históricas sobre la marina, comercio y artes de la antigua ciudad de Barcelona (Madrid, 1779); Código de las costumbres marítimas de Barcelona (Madrid, 1783), on es reprodueix el cèlebre Llibre del Consolat de mar de Barcelona; Ordenanzas navales de las Armadas de la Corona de Aragón (Madrid, 1787).