Mascarons i escultures

Els mascarons són escultures que, situades a la proa dels vaixells, ajudaven a identificar-les i tenien un valor simbòlic important. En general feien referència al seu nom o malnom, i representen figures humanes; en vaixells de guerra eren freqüents els lleons, àligues o altres animals que representen la força i el poder. Els mascarons, com la resta del vaixell, anaven pintats, sovint amb colors molt llampants per tal de fer-los visibles a distància. Malauradament la pintura original rarament es conserva. Pel seu valor estètic i simbòlic, algunes vegades els mascarons eren retirats dels vaixells al final de la seva vida i és per això que els trobem en museus i col•leccions particulars, tot i que no sempre resulta possible identificar un mascaró amb un vaixell. El Museu Marítim de Barcelona en té 14 de diferents tipus, entre els quals destaquen la Blanca Aurora, el Ninot, la Dama de la Rosa, Sant Miquel, etc.

Altres exemples d’escultura poden ser decoracions de popa o de coberta (de mida més petita i no tan espectacular, com ara les figures de turcs del segle XVIII) i també talles religioses (com un Sant Elm del segle XVIII) o escultures vinculades d’alguna forma al món marítim i a la seva gent.