Plan de la ville et du Port de Barcelone

retrat ciutat port barcelona

Plano de la ciudad y puerto de Barcelona;= Plan de la ville et du port de Barcelone = Plan of the city and port of Barcelona, Pierre Lartigue, enginyer hidrogràfic; Jacques Moulinier, dibuixant; Vicq, gravador, 1806

Llegir més

Núm. d’inventari: 17545

Nom d’objecte: estampa (obra visual)

Títol: Plano de la ciudad y puerto de Barcelona;= Plan de la ville et du port de Barcelone = Plan of the city and port of Barcelona

Data de l’objecte: 1806

Autor: Pierre Lartigue, enginyer hidrogràfic; Jacques Moulinier, dibuixant; Vicq, gravador.

Tècnica i material: aiguafort acolorit sobre paper

Gravats i litografies

Plan de la ville et du Port de Barcelone, que retrata la ciutat de Barcelona als inicis del segle XIX amb gran detall i precisió, en una escala aproximada 1:11.000. Aquest gravat forma part de la famosa obra Voyage pittoresque et historique en Espagne, d’Alexandre de Laborde (París, 1806-1820).

El plànol mostra l’entorn de la ciutat, les principals fortificacions, el barri de la Barceloneta i també el port, amb els calats corresponents.