Estampa que representa unes galeres

estampa galeres impressio calcografica

Die Ausrüstung der Galleeren. Apparatus Triremium, Jacques Rigaud, dibuixant; Martin Engelbrecht, gravador, ca. 1730

Llegir més

Núm. d’inventari: 596

Nom d’objecte: estampa (obra visual)

Títol: Die Ausrüstung der Galleeren. Apparatus Triremium

Data de l’objecte: c. 1730

Autor: Jacques Rigaud, dibuixant; Martin Engelbrecht, gravador

Tècnica i material: impressió calcogràfica a color sobre paper

Gravats i litografies

Impressió calcogràfica alemany o austríac de datació incerta (cap al 1730) que mostra unes galeres i algunes persones que s’hi apleguen a prop. Algunes semblen tripulants carregant fardells a unes barques, mentre d’altres omplen unes bótes d’una font. També hi veiem figures assegudes que són simples observadors. Al mig, destaca la imatge d’uns homes carregant una galera amb fardells i col·locant-hi els rems des d’unes barques.

El gravat es titula Die Ausrüstung der Galleeren. Apparatus Triremium. Forma part d’una sèrie de 6 gravats titulats Der Galleeren-Bau (La construcció de la galera), Die Tauffe der Galleeren (El baptisme de les galeres), Das Lust Fest der Galleeren in dem Hafen zu Marseille (El plaer Fête de les galeres al port de Marsella), Die Ausrüstung der Galleeren (La instal·lació de galeres), Die Zeit zur Abfahrt der Galleeren (L’hora de la sortida de les galeres) i Die Zurückkunfft der Galleeren (El retorn de les galeres).