Vista de la ciutat de Barcelona

estampa vista ciutat barcelona

Barcino: Metropolis Hispanici Principatus Cataloniae in littore Maris Mediterranei perquam manita, et ob portus como ditatem celeberrinuan Emporuan Cura...., Matthäus Seutter, ca. 1750

Llegir més

Núm. d’inventari: 18200

Nom d’objecte: estampa (obra visual)

Títol: Barcino: Metropolis Hispanici Principatus Cataloniae in littore Maris Mediterranei perquam manita, et ob portus como ditatem celeberrinuan Emporuan Cura....

Data de l’objecte: cap a 1750

Autor: Matthäus Seutter

Tècnica i material: gravat a color sobre paper

Gravats i litografies

Gravat de Matthäus Seutter imprès a Augsburg, que mostra clarament Ciutat Vella a la dreta i el Raval pràcticament deshabitat a l’esquerra. També retrata el litoral i la rada del port, amb moltes embarcacions, així com la muntanya de Montjuïc.

El títol original, en llatí i alemany, diu: “Barcino: Metropolis Hispanici Principatus Cataloniae in littore Maris Mediterranei perquam manita, et ob portus como ditatem celeberrinuan Emporuan Cura. Imp en fis MATTH. SEUTTERI S. Caes et REG. CATHOL. MAI. GEOGR. AUG. VIND /BARCELLONA die Haupt Satt des Sanifchen Fürftenthums Catalonien an dem Mittelländifchen Meer, so sehr fest und weg des bequemen Hasffens starke handtung treibt, HerauB gegeben von MATTH. SEUTTER KAY GEOGR.”