Acció de la societat La Navegació Submarina

Societat La Navegació Submarina

Serie A. La navegación submarina. Sociedad comanditaria. Constituida con escritura pública otorgada en 22 de mayo de 1861 ante el notario de esta ciudad D. Joaquin Serra y Muriá bajo la razón social de Monturiol, Font, Altadell y Compª. Cédula núm. 0,038 $ 25 D. Franco Rahola Ballesta, Imprenta de Ramírez, impressor; La Navegación Submarina, entitat emissora, c. 1864

Llegir més

Núm. d’inventari: 1779

Nom d’objecte: acció

Títol: Serie A. La navegación submarina. Sociedad comanditaria. Constituida con escritura pública otorgada en 22 de mayo de 1861 ante el notario de esta ciudad D. Joaquin Serra y Muriá bajo la razón social de Monturiol, Font, Altadell y Compª. Cédula núm. 0,038 $ 25 D.

Data de l’objecte: c. 1864

Autor: Imprenta de Ramírez, impressor; La Navegación Submarina, entitat emissora

Tècnica i material: imprès sobre paper

Navegació submarina

Cèdula Núm. 0,038 de La Navegación Submarina Sociedad Comanditaria fundada por Monturiol, Font Altadill y Compañía, del 1864, expedit a nom de Francesc Rahola Ballesta per un valor de 25 pessetes. Al document apareixen les signatures dels tres socis fundadors de la societat que havia de dur endavant el projecte de construir l’Ictíneo II a partir de les aportacions d’un cert nombre d’inversors.