Navegació submarina

L’aventura del descobriment del món submarí, la darrera frontera, està representada al museu a través de diferents documents i artefactes. El fons més destacat és, sens dubte, el que documenta l’empresa de Narcís Monturiol (1819-1885) i els seus Icíineos. Monturiol és un dels pioners de la navegació submarina i va dissenyar i construir dos prototips de submergibles, l’Ictíneo I i l’Ictíneo II. El museu conserva abundant documentació sobre l’obra de Monturiol: documents, plànols, maquetes, fotografies, etc., i fins i tot la primera bandera del submarí, hissada en la seva primera immersió l’any 1859. Al voltant d’aquesta experiència catalana en el desenvolupament de la navegació submarina, el museu conserva altres materials de diferents tipologies sobre l’exploració i l’explotació del món submarí.