Las Reales Atarazanas de Barcelona en la Edad Moderna

El Museu Marítim treu en format digital la seva última publicació, fruit d’un projecte de recerca sobre les Drassanes Reials iniciat en 2016.

Información Práctica
e189226d-70de-f032-9e8e-cb6ce4f2923c

El Museu Marítim de Barcelona ha publicat el llibre digital Las Reales Atarazanas de Barcelona en la edad moderna. La gran fábrica de galeras de la monarquía hispánica (siglos XVI-XVIII), dels autors d’A. Jorge Aguilera López i Alfredo Chamorro Esteban, fruit d’un projecte de recerca sobre les Drassanes Reials en l’època moderna iniciat el 2016.

Durant més de dos anys el Museu Marítim va impulsar el projecte de recerca sobre les Drassanes Reials en l’època moderna, un període no gaire conegut però fonamental per comprendre la història de les Drassanes Reials de Barcelona. En el decurs de la recerca els investigadors han localitzat molta documentació conservada en diversos arxius sobre l’arsenal. Molts d’aquests documents no havien estat analitzats per a l’estudi històric de les Drassanes fins ara. La investigació va comptar amb la col·laboració de la Fundació suport Museu Marítim i Drassanes Reials de Barcelona.

El resultat d’aquesta investigació és Las Reales Atarazanas de Barcelona en la edad moderna. La gran fábrica de galeras de la monarquía hispánica (siglos XVI-XVIII), un text de quasi  400 pàgines en què s’analitza el paper de les Drassanes Reials de Barcelona dins el sistema defensiu de la monarquia hispànica, el funcionament de la institució, la gestió que van dur a terme les persones que van estar al comandament, les relacions entre els diversos poders que van interactuar en les Drassanes Reials, com es va organitzar l’activitat productiva, com es finançaven les construccions, com es proveïen de la fusta, quins professionals van treballar-hi, oficis, qualificació, salaris, problemes que es van crear a l’entorn laboral, les construccions, quantitat i tipus de galeres i altres embarcacions, la qualitat d’aquestes,… tot plegat suposa una gran quantitat d’informació inèdita.

Es va optar per la publicació en format digital per donar-ne una difusió més amplia i ràpida, amb l’objectiu d’avançar en el coneixement de les Drassanes Reials com a edifici i com a institució; i alhora, atraure l’interès per aquesta temàtica d’estudi entre altres investigadors.

Amb aquesta publicació el Museu Marítim de Barcelona avança en la investigació i coneixement de les Drassanes Reials de Barcelona, a la vegada que amplia la seva extensa col·lecció de publicacions. La política editorial de l’MMB té l’objectiu de promoure la difusió, la  divulgació científica i la investigació sobre la història i la cultura marítima.