Retrat del vapor Miguel M. de Pinillos, de Josep Pineda Guerra

Retrat vapor Miguel M. Pinillos

Vapor Miguel M. de Pinillos, Josep Pineda Guerra, 1886

Llegir més

Núm. d’inventari: 2074

Nom d’objecte: pintura

Títol: vapor Miguel M. de Pinillos

Data de l’objecte: 1886

Autor: Josep Pineda Guerra

Tècnica i material: pintura al tremp sobre paper

Retrats de vaixells

Aquest vapor va ser construït a les drassanes J. Laing a Sunderland (Anglaterra) per encàrrec dels naviliers Pinillos, que el varen rebre el 1885. Tenia 109 metres d’eslora, 13,79 metres de mànega i 9,43 metres de puntal, i una capacitat total de 2.999 tones. Estava destinat originalment a la línia del Carib, i va navegar durant més de 30 anys sense gaires incidències. Això no obstant, després de la Gran Guerra (i d’estar una temporada amarrat a port) la naviliera Pinillos el va vendre a la naviliera basca Abrizqueta y Compañía, que el van batejar com a Juan Abrizqueta, nom amb el qual navegar durant tres anys fins que fou desballestat el 1923.