Retrat de la fragata mercant Remedios Pascual, de José Pineda Guerra

retrat fragata mercant Remedios Pascual

Fragata Remedios Pascual, José Pineda Guerra, c. 1900

Llegir més

Núm. d’inventari: 896

Nom d’objecte: pintura

Títol: Fragata Remedios Pascual

Data de l’objecte: c. 1900

Autor: José Pineda Guerra

Tècnica i material: pintura al tremp sobre paper

Retrats de vaixells

Tremp sobre paper datat aproximadament el 1900, obra de José Pineda Guerra. El retrat mostra la fragata mercant Remedios Pascual amb totes les seves veles desplegades. Al pal trinquet, veiem la contrasenya de la companyia (MJ, de Marcelino Jané), al pal major, la bandera de la matrícula de Barcelona i a la popa, la bandera espanyola.

La fragata Remedios Pascual fou construïda el 1885 a les drassanes J. Bingay a Barton (Nova Escòcia). El vaixell fou adquirit a Londres per la companyía Marcelino Jané y Formosa al Sr. Guillermo Lowe quan rebia el nom de Stalwart. El 2 de novembre de 1900 l’embarcació es matricula a Barcelona amb el nom de Remedios Pascual. El 27 de gener de 1906 es dona de baixa del registre per haver naufragat a les platges de Ship John, a 90 milles al sud de Nova York.