Model de la denominada Coca de Mataró

Model de la denominada Coca de Mataró

Model Coca de Mataró, Josep Vieta Pons, ca 1935

Llegir més

Núm. d’inventari: 3302

Nom d’objecte: Model de coca

Títol: Coca de Mataró

Data de l’objecte: 1920 o ca 1935

Autor: Josep Vieta Pons

Tècnica i material: fusta, teixit, fibra vegetal, metall, pintura. Modelisme naval

Models de vaixell

Model d’un exvot del segle XV conservat actualment al Maritime Museum de Rotterdam. Tot i que tradicionalment es va considerar que representava una coca medieval i que procedia de l’ermita de Sant Simó de Mataró, actualment es dubta de la seva procedència i s’identifica més aviat com una nau. Aquest model va ser realitzat l’any 1920 per Josep Vieta Pons, llavors un jove mestre d’aixa que l’any 1936 va esdevenir el primer cap de taller del Museu Marítim de Barcelona.

El model representa probablement una nau catalana del segle XV, producte de la fusió de la nau medieval amb la coca atlàntica, originària del mar Bàltic i mar del Nord, però adaptada a la navegació comercial a la Mediterrània. Els trets fonamentals de la nau catalana són el buc de línies rodones, una mànega molt ampla, un gran francbord i un aparell rodó al pal major i llatí al pal de messana. Els castells de proa i popa, molt elevats, permetien acollir arquers o ballesters per a la defensa de la nau, tot i que a la cofa també es podien situar homes armats.