El fantasma del mar de Joaquim Pla Janini

El fantasma del mar de Joaquim Pla Janini

El fantasma del mar, Joaquim Pla Janini, 1945

Llegir més

Núm. d’inventari: 21655F

Nom d’objecte: còpies al bromoli

Títol: El fantasma del mar

Data de l’objecte: 1945

Color: Blanc i negre

Suport: Paper

Autor: Joaquim Pla Janini

Tècnica i material: bromoli transportat sobre paper

Fotografia

Fotografia datada el 1945 de Joaquim Pla Janini (1879-1970), un fotògraf de referència dins el patrimoni català i, més concretament, dins la corrent de fotografia pictorialista, que neix com una reivindicació de l’estatus artístic del fotògraf, que equiparava la seva obra a la dels pintors, plasmant temes carregats de simbolisme i sovint allunyats de la realitat. A fi de donar un efecte pictòric, els pictorialistes utilitzaven la tècnica al carbó i, en el cas de Pla Janini, les tècniques del bromoli.

El Museu Marítim de Barcelona conserva una part de l’obra més marinera de Janini, amb un total de 34 bromolis realitzats entre els anys 1940 i 1960. El conjunt consta de paisatges i retrats de gent de mar, temes costumistes que realcen les activitats tradicionals de la pesca o la construcció naval, per exemple, amb un gran perfeccionament tècnic i equilibrada composició.