Fotografia

La fotografia en el Museu Marítim de Barcelona té una presència destacada en diferents nivells. Per una banda, hi ha les col•leccions fotogràfiques, que són els documents de caire històric o documental que el museu ha anar recollint de procedències diverses: adquisicions, donacions, dels propis autors, etc. Rep un tractament especial tant per la imatge com pel mateix suport. Aquí s’inclouen les fotos que formen part dels fons personals o d’empresa, que també tenen aquest mateix valor documental i històric. En general abunden les fotografies de vaixells, de ports o de personatges, sobre diferents suports: albúmines, positius sobre vidre, negatius sobre plàstic o sobre vidre, diapositives, etc.

En un altra banda tenim les fotografies de les peces del museu, objectes i documents, que serveixen per documentar-les i fer-ne difusió, i les fotos vinculades a les activitats del propi museu, siguin obres, exposicions, activitats escolars, etc., sempre materials vinculats d’una forma o altre a un expedient administratius.

En funció dels interessos i les necessitats dels usuaris, el museu pot facilitar la consulta i reproducció de les fotografies.