Iot Far Barceloneta

Iot Far Barceloneta

Iot Far Barceloneta, Miquel Corbeto Costa, 1915

Llegir més

Núm. d’inventari: 20532

Nom d’objecte: iot

Títol: Iot Far Barceloneta

Data de l’objecte: 1915

Autor: Miquel Corbeto Costa, Barcelona

Tècnica i material: fusta, metall, pintura, teixit, fibres vegetals. Construcció naval

Embarcacions

El Far Barceloneta va ser construït l’any 1915 com a embarcació de lleure. Va ser feta en a la prestigiosa drassana de Miquel Corbeto, a Barcelona, i batejada amb el nom de Norte. Es tracta d’un iot de fusta arborat com a quetx amb pal major i mitjana. La família Batlló Canadell la va comprar l’any 1959 i la va mantenir en actiu fins que fan donar-la al Consorci El Far. Té 14,40 m. d’eslora i 3,88 m de mànega. L’any 1991 fou cedida per a la seva restauració pel Consorci El Far, a través de l’associació Barcelona fes-te a la mar. Recentment s’ha incorporat a la flota del Museu Marítim de Barcelona.