La vida i la mort a la Compañía Transatlántica

Arxiu MMB Transatlántica

Pere de Prada i Arana

L’Arxiu  treballa en el buidatge de les dades contingudes en els certificats de naixements i defuncions dels registres dels vaixells de la Compañía Transatlàntica. La sèrie de certificats conservada al fons de la naviliera s’inicia l’any 1878 i finalitza l’any 1936.

El Projecte Compañía Trasatlántica contempla el buidatge de dades de les sèries ‘Llibres de registre civil/eclesiàstic’ i ‘Certificats i actes’. Els documents d’aquestes sèries són essencialment les actes que s’aixecaven cada cop que es produïa un naixement o un decés a bord, durant la travessa al port de destí. Les dades demogràfiques que s’obtenen són qualitatives, de manera que a més de dades bàsiques com nom, gènere i edat, informa de relacions de parentiu, lloc de naixement, la classe en què viatjava, les causes de la mort. Més enllà de la utilitat per localitzar un individu particular de forma més eficaç, el resultat serà un fitxer de dades explotables per exemple en estudis demogràfics.