La Gestió de la Informació del Museu (GIM)

Gestió arxiu MMB

Des de l’any 2010 treballem al projecte de Gestió de la Informació del Museu (GIM), que va néixer com a resultat de l’anàlisi i l’auditoria sobre la informació que gestiona el Museu i que té com a objectius principals:

Modernització: la modernització i millora del sistema de gestió documental.
Integració: la integració dels recursos d’informació (RI) que es generen al voltant de la col·lecció, la biblioteca, l’arxiu i les activitats de l’MMB.
Tecnologia: l’articulació d’un model tecnològic de suport a la gestió dels recursos d’informació.
Documentació: de les polítiques adoptades en l’àmbit de la gestió de la informació.
Preservació: dels Recursos d’Informació de l’MMB.