Les Sorres X. Un vaixell medieval

Peça medieval destinada al cabotatge que es conserva a la Mediterrània

Información Práctica
lessorresx 410X260

El Museu Marítim de Barcelona exposa l’embarcació medieval
Les Sorres X. Un vaixell medieval, la barca datada a la segona meitat del segle XIV i que va ser trobada a Castelldefels l’any 1990 durant les obres de construcció del Canal Olímpic. Es tracta d’una de les escasses barques medievals destinades al transport de mercaderies que es conserva a la Mediterrània, pel que ofereix una ocasió única per a l’estudi acadèmic
i la divulgació pública de la navegació de cabotatge d’aquella època.
La barca es va localitzar l’any 1990 enterrada sobre una capa freàtica, fet que va afavorir la conservació de la fusta, al restar amarada i protegida per una capa de sorra d’uns 2 metres. El Centre d’Arqueologia Subaquàtica de Catalunya de la Generalitat de Catalunya va assumir el desmuntatge, la restauració i conservació de la barca. Des del 2011 ha estat custodiada al Museu Marítim de Barcelona. Des del 2015 ha estat objecte de treballs de
conservació i consolidació necessaris per a la seva museïtzació.

  • #LesSorresX