Més d’1,6 milions de notícies sobre tràfic portuari s’analitzaran gràcies al projecte PortADa

El projecte s’enfoca en els fluxos portuaris entre quatre ports: Barcelona, Marsella, Buenos Aires i l’Havana.

Información Práctica
PortADa 850x510

PortADa, un projecte internacional finançat pel programa HORIZON de la Comissió Europea, es va començar a materialitzar l’1 de febrer passat amb l’objectiu d’analitzar més d’1,6 milions d’informacions sobre tràfic portuari.

El projecte se centra en el tràfic portuari de Barcelona, Marsella, l’Havana i Buenos Aires en el període de 1850 a 1910, que es correspon amb l’època de transició de la vela al vapor.

El projecte PortADa representa una innovació en el camp de la història marítima en permetre una comprensió més profunda del tràfic marítim, l’economia, la societat i la cultura dels ports estudiats, gràcies a la possibilitat d’accedir a una quantitat d’informació ingent prèviament automatitzada, cosa impossible fins ara.

La dificultat del projecte PortADa rau en la gran quantitat de registres que cal analitzar i la diversitat enorme dels equips participants. La unificació de les dades i dels registres, i la seva interpretació correcta, comporta un repte absolut per a l’equip del projecte, ja que la base de dades va molt més enllà de la mera quantificació.

PortADa suposa un impacte científic en el camp de la història marítima, perquè permetrà entendre més bé l’evolució del tràfic marítim a cada port i la posició de cadascun, a més d’extreure informació econòmica, social, geopolítica i cultural. Es podrà reconstruir el comerç internacional entre aquests ports amb un nivell de detall poc emprat fins ara; això facilitarà la configuració de circuits, connexions i fluxos de càrrega. També proporcionarà informació abundant sobre els canvis en la tipologia dels vaixells, i facilitarà la interpretació del canvi tecnològic de la vela al vapor. A més, possibilitarà l’anàlisi dels capitans i patrons al timó dels vaixells, de manera que s’aprofundirà en la història social i laboral.

Descarrega la nota de premsa completa