Pintura

El mar i els vaixells, i tot els que els envolta, han estat sempre objecte d’interès per als artistes. En ocasions el resultat és una marina, un paisatge on el mar, el cel o la costa són els principals protagonistes. En altres ocasions el que es mostra és un port o una ciutat, per motius de prestigi o per la seva bellesa. Tampoc falten en un museu els retrats de personatges vinculats al món marítim, o escenes de batalles navals o de fets històrics relacionats amb el mar.

Aquestes representacions es troben al Museu Marítim de Barcelona en diferents formats i tècniques, i en general es tracta d’assumptes vinculats a la marina catalana i les seves circumstàncies; és per això que abunden materials dels segles XVIII, XIX i XX. Hi podem trobar alguns noms destacats com ara Meifrèn, Batistuzzi, Hernández Monjo, Llaverias, Baixeras, Soler Rovirosa, etc.