Globus terraqüi de 1785

Globus terraqüi 1785

Globe terrestre rediguée astronomiquement et ou se trouvent les trois voyage du capit. COOK, ses decouvertes depuis le mois d’Avril 1768 jusqu’an 14 Fév. 1779 époque de sa mort à l’Ille d‘Owhyhee, la ROUTE et le RETOUR de ses deux vaiseaux depuis la catastrophe jusqu’an 22 Aoust 1780, Charles-François Delamarche, 1785

Llegir més

Núm. d’inventari: 168

Nom d’objecte: Globus terraqüi

Títol: Globe terrestre rediguée astronomiquement et ou se trouvent les trois voyage du capit. COOK, ses decouvertes depuis le mois d’Avril 1768 jusqu’an 14 Fév. 1779 époque de sa mort à l'Ille d'Owhyhee, la ROUTE et le RETOUR de ses deux vaiseaux depuis la catastrophe jusqu'an 22 Aoust 1780

Data de l’objecte: 1785

Autor: Charles-François Delamarche

Tècnica i material: Paper gravat acolorit sobre cartró, i paper gravat acolorit sobre fusta, metall, i fusta policromada

Cartografia

Globus terraqüi fabricat el 1785 per la casa Charles-François Delamarche de Paris amb paper gravat acolorit sobre cartó, paper gravat acolorit sobre fusta, metall, i fusta policromada. El Globus porta la inscripció “Globe terrestre rediguée astronomiquement et ou se trouvent les trois voyage du capit. COOK, ses decouvertes depuis le mois d’Avril 1768 jusqu’an 14 Fév. 1779 époque de sa mort à l’Ille d’Owhyhee, la ROUTE et le RETOUR de ses deux vaiseaux depuis la catastrophe jusqu’an 22 Aoust 1780”.

L’esfera està envoltada per un arc esfèric metàl·lic de 36,6 centímetres de diàmetre exterior, 1,5 centímetres d’amplada i 0,4 centímetres de gruix, que actua de meridià. L’arc porta la inscripció “Meridien Degrés d’elevation du Pôle Longueur des Jours sous choque climat en Heures et demte Heurex Climats”. Cada quadrant té una graduació i numeració de 0° a 90°.

Descriu els tres viatges del capità James Cook i els descobriments que ha fet. A l’esfera també apareixen marcades les tres derrotes, cadascuna amb la llegenda dels viatges d’anada i tornada. A la part inferior hi ha un anell horitzontal amb numeració horària amb números romans i a la part superior, agulla de llautó. L’esfera té 12 fusos amb un meridià cada 10°. L’Equador, l’el·líptica i el meridià són graduats. És interessant destacar que el meridià d’origen és l’illa d’El Hierro. Els dos tròpics estan dibuixats amb un traç diferent del dels meridians. L’anell de l’horitzó està decorat amb dibuixos de cada signe zodiacal, els mesos de l’any i les direccions dels vents, amb graduació doble i amb una diferència de graus.