Subscriu-te al butlletí infantil

Si ets menor de 12 anys i t'interessa el mar i la navegació, subscriu-te al butlletí PATAPUM.

T’enviarem cada nou número de la revista a casa teva.

*Dades obligatòries

El Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona (CDRMMB), li informa que totes les dades rebudes a través de formularis electrònics i/o mitjançant correu electrònic seran tractades amb estricta confidencialitat d'acord amb la Política de Privadesa i de Seguretat de CDRMMB, així com amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD). La finalitat del tractament d’aquestes dades és la de donar resposta a les comunicacions rebudes i, si escau, mantenir les relacions contractuals corresponents. La base legal és el seu consentiment i/o el desenvolupament de mesures pre-contracuals o contractuals. Per exercir els drets d’accés, supressió, rectificació, oposició, portabilitat o limitació, i per a qualsevol aclariment, pot contactar amb nosaltres enviant-nos un correu electrònic a protecciodades@mmb.cat. Pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades a l'email dpd@mmb.cat. En tot cas, els interessats tenen el dret de presentar una reclamació davant l’Autoritat de Protecció de Dades corresponent. Les dades personals proporcionades es conservaran pel període legal o contractualment previst o mentre es mantingui el seu consentiment. No es farà cessió de les dades recollides, excepte per imperatiu legal (si hi ha cessions, indicarho junt amb la seva finalitat). Preguem comuniqui de forma immediata a CDRMMB qualsevol canvi o modificació que es produeixi en relació a les dades que ens ha proporcionat, amb la finalitat de que aquests responguin amb veracitat a la seva situació personal en tot moment.