Observadors del mar- Microplàstics watchers

Observadors del mar- Microplàstics watchers és un programa educatiu de ciència ciutadana que estudia la presència de microplàstics a les nostres platges. Una proposta que permet treballar per projectes a l’aula i col·laborar colze a colze amb el món científic.

El projecte, que desenvolupen conjuntament l’Institut de Ciències del Mar (CSIC) i el Museu Marítim de Barcelona, forma part de la plataforma de ciència ciutadana Observadors del Mar i de la seva iniciativa Plàstic 0. Aquesta plataforma vol afavorir el compromís amb l’entorn en general i amb el medi marí per a elaborar propostes que impliquin un canvi en determinades actituds i que tinguin una repercussió de caire ambiental als centres educatius o a casa.

La proposta educativa està pensada per assolir un aprenentatge competencial al mateix temps que es pren consciència de la problemàtica de la presència de plàstics al medi marí.

El programa posa a l’abast dels docents diferents recursos educatius:

Formació al professorat: durant el mes de setembre, s’imparteix un curs de formació per al professorat per conèixer el programa educatiu i els procediments per fer el mostreig a la platja. També hi ha la possibilitat de parlar amb els científics.

Els objectius principals d’aquest programa educatiu són:

Participar en un projecte de ciència ciutadana que acosta els nois i noies a la recerca científica real.

Sensibilitzar els nois i noies sobre la problemàtica dels residus sòlids i microplàstics al litoral.

Utilitzar conceptes i estratègies pròpies del treball científic.

Potenciar el treball en equip.