El Pla de digitalització

L’Arxiu participa en la consecució de la digitalització dels fons arxivístics que té sota la seva custòdia a través del Pla de treball que ha emanat del Pla de Digitalització general del Museu aprovat l’any 2016. Amb aquest pla es preveu la completa digitalització dels fons arxivístics històrics més consultats de l’Arxiu en un termini de 10 anys.

Digitalització fons històrics

Pere de Prada i Arana

L’any 2016, l’MMB va treballar en l’elaboració d’un Pla de Digitalització de la col·lecció i dels documents patrimonials que conserva l’MMB. El Pla es va aprovar el mateix any 2016 i té per objectiu la preservació i la difusió digital de tota la col·lecció, així com de la part més important dels fons fotogràfics, arxivístics i bibliogràfics del Museu.

Els treballs de digitalització es preveuen desplegar al llarg d’un període de 10 anys (2017-2027).