Formulari d’alta a premsa

Dona’t d’alta a la nostra base de dades i rebràs totes les convocatòries i notes de premsa relatives a l’activitat del Museu. Exclusiu per a periodistes i mitjans de comunicació.

*Dades obligatòries

  • Activitats pedagògiques i familiars
  • Activitat cultural pel públic en general i professionals
El Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona (CDRMMB), li informa que totes les dades rebudes a través de formularis electrònics i/o mitjançant correu electrònic seran tractades amb estricta confidencialitat d'acord amb la Política de Privadesa i de Seguretat de CDRMMB, així com amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD). La finalitat del tractament d’aquestes dades és la de donar resposta a les comunicacions rebudes i, si escau, mantenir les relacions contractuals corresponents. La base legal és el seu consentiment i/o el desenvolupament de mesures pre-contracuals o contractuals. Per exercir els drets d’accés, supressió, rectificació, oposició, portabilitat o limitació, i per a qualsevol aclariment, pot contactar amb nosaltres enviant-nos un correu electrònic a protecciodades@mmb.cat. Pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades a l'email dpd@mmb.cat. En tot cas, els interessats tenen el dret de presentar una reclamació davant l’Autoritat de Protecció de Dades corresponent. Les dades personals proporcionades es conservaran pel període legal o contractualment previst o mentre es mantingui el seu consentiment. No es farà cessió de les dades recollides, excepte per imperatiu legal (si hi ha cessions, indicar-ho junt amb la seva finalitat). Preguem comuniqui de forma immediata a CDRMMB qualsevol canvi o modificació que es produeixi en relació a les dades que ens ha proporcionat, amb la finalitat de que aquests responguin amb veracitat a la seva situació personal en tot moment.