Studies Collection

VIEW THE DIFFERENT VOLUMES OF THE STUDIES COLLECTION

The Studies Collection was created in 2001 with the aim of disseminating research in the field of maritime history and culture through the publication of specialised monographs. It is designed to publish the results of the research that the Museu Marítim de Barcelona promotes from the Ricart i Giralt research awards, promoted since 2000 by the MMB and since 2008 in collaboration with the Institut Ramon Muntaner; and also the winners of the Monjo i Pons Scholarship, which was awarded between 2004 and 2012 in collaboration with the Col·legi d’Enginyers Navals i Oceànics, Delegació de Catalunya [Catalan Delegation of the College of Naval and Ocean Engineers]. The collection also disseminates other studies of our environment that the Museum considers to be interesting contributions to our knowledge of the maritime past.

From the Museu Marítim, we offer the opportunity to view these volumes freely by downloading them directly from this website. It is also possible to check the availability of copies in the MMB Library Catalogue.

STUDIES COLLECTION

Download the edited issues free of charge:

 • La costura dels arts marítims. La indústria del fil, la corderia i la xàrcia marinera a la Vila Joiosa

  Author: Ana Baldó Muñoz
  Estudis 29
  2023

 • Las Baleares frente al corso. La defensa de un archipiélago en el Mediterráneo del siglo XVI

  Author: Andreu Seguí Beltrán
  Estudis 28
  2023

 • La Barcelona global. El port de Barcelona en la formació del mercat mundial (1848-1914)

  Author: Carles Badenes Escudero
  Estudis 27
  2023

 • Els senyors de la mar. Tecnologia, cultura i gent de mar en l'expansió catalana a la Mediterrània (1228-1410)

  Author: Mario Orsi Lázaro
  Estudis 26
  2018

 • Ernesto Anastasio Pascual. Más allá del horizonte marino

  Author: Juan Zamora Terrés
  Estudis 25
  2018

 • La marina mercante de vapor en Barcelona (1834-1914)

  Author: Martín Rodrigo y Alharilla
  Estudis 24
  2017

 • El Port de Barcelona: objectiu militar durant la Guerra Civil (1936-1939)

  Author: Oriol Dueñas Iturbe
  Estudis 23
  2016

 • Els ports i la navegació de la Catalunya Nova (Tarragona-Delta de l'Ebre) a l'edat mitjana. La xarxa portuària, les rutes i els sistemes de navegació entre Al-Àndalus i la Corona Catalano-Aragonesa (segles X-XIV)

  Author: José Javier Guidi Sánchez
  Estudis 22
  2016

 • Les dones i el mar

  Authors: Eulàlia Torra and Eliseu Carbonell
  Estudis 21
  2015

 • La sal de l'illa. Les salines d'Eivissa al segle XVII: estudi dels "llibres de la sal" (1639-1640)

  Author: Antoni Tur Torres
  Estudis 20
  2014

 • La SEBAP i el mar. Primera Exposició Marítima Espanyola de 1872

  Author: Maricarmen Tapia Gómez
  Estudis 19
  2014

 • El piloto de derrota José Ricart y Giralt (1847-1930) y la cultura marítima de su época

  Author: Javier Moreno Rico
  Estudis 18
  2013

 • La fusta, el ferro i la fibra. Memòria oral de les darreres drassanes de Barcelona (1939-1992)

  Authors: Isabel Graupera and Lluís Burillo
  Estudis 17
  2011

 • La pesca a la regió de l'Ebre: el riu, el Delta i el mar

  Author: Emeteri Fabregat Galcerà
  Estudis 16
  2011

 • La vida en los faros de España. El Cuerpo de Torreros de Faros o de Técnicos Mecánicos de Señales Marítimas (1851-1992)

  Author: David Moré Aguirre
  Estudis 15
  2010

 • Aportación de Cataluña a la arquitectura naval. Valor tecnológico de los veleros del siglo XIX

  Author: Francisco Fernández González
  Estudis 14
  2009

 • Las Reials Drassanes de Barcelona entre 1700 y 1936: astillero, cuartel, parque y maestranza de astillería, Real Fundición de bronce y fuerte

  Author: Francisco Segovia Barrientos
  Estudis 13
  2008

 • La Generalitat de Catalunya a la Drassana Reial de Barcelona en temps d'Alfons el Magnànim

  Author: Albert Estrada-Rius
  Estudis 12
  2008