Credits

Coordinació del projecte
Àrea de Comunicació i Màrqueting de l’MMB

Redacció i edició de textos
Els textos han estat elaborats per tots els departaments de l’MMB

Correccions i traduccions dels textos
La Magnètica i L’Apòstrof, SCCL

Desenvolupament web: programació i disseny
6tems Comunicació Interactiva, S.L

Tecnologia de sistemes

Medios Avanzados de Cálculo y Diseño, SL

Gestor de continguts
Wordpress

Assessorament SEO
La Magnètica