Ernesto Anastasio Pascual. Más allá del horizonte marino

  • Recerca
  • 06.05.2019

L’últim número publicat de la Col·lecció Estudis és la primera monografia sobre una de les figures més rellevants de la Marina Mercant del segle XX, Ernesto Anastasio Pascual (València 1880 – Madrid 1969), era capità de la Marina Mercant i advocat especialitzat en Dret marítim, va ser pràctic del Port de Barcelona, professor de l’Escola de Nàutica de Barcelona i va tenir una participació activa als organismes del seu temps dedicats a la millora de la marina mercant. Va ser fundador de Trasmediterránea i de Campsa, i va presidir l’associació de naviliers espanyols. L’autor de la biografia és Juan Zamora Terrés, capità de la Marina Mercante i doctor en Marina Civil.

El llibre ha estat editat pel Museu Marítim de Barcelona amb la col·laboració de Trasmediterránea, el Colegio Oficial Nacional de Prácticos de Puertos, Naucher Global i la Fundació de suport al Museu Marítim i Drassanes Reials de Barcelona.

  • segueix-nos

  • web mmb

  • subscriu-te!

    al butlletí