Drassana revista de l’MMB

 • Recerca
 • 13.04.2021

Drassana és una revista acadèmica anual que publica estudis sobre història i cultura marítima, amb una mirada pluridisciplinar centrada en el camp de les ciències socials, d’abast internacional, tot i que preferentment focalitzada en el món mediterrani.  La revista respon a la voluntat del museo de ser un agent promotor i difusor de la recerca en el camp de les Humanitats en relació amb la mar. És una revista catalana i en català, tot i que publica articles també en castellà i anglès, i esporàdicament també en francès i en italià.

Drassana ha donat un important pas endavant en la seva projecció i en la seva millora com a publicació científica, a partir d’ara Drassana es publica sobre una plataforma Open Journal System, accessible en català, castellà i anglès des del lloc web https://revistadrassana.cat/index.php/Drassana. Hi trobareu el darrer número, el 28 (corresponent al 2020) i també tots els anteriors en format Pdf. Els articles dels Dossiers monogràfics i de recerca a partir del número 23 també es troben en els formats HTML, XML i ePUB.

Incorpora diversos processos destinats a garantir l’accessibilitat, com les metadades de preservació digital i la incorporació de DOI. I també protocols d’interoperabilitat (Interface OAI-PMH) per permetre a altres portals i serveis d’informació accedir als continguts publicats.

Aquesta transformació suposa, entre d’altres coses, un salt cap a la màxima difusió dels seus continguts en accés obert, i una millora en els criteris necessaris per a la millor indexació de la revista. El resultat serà un millor posicionament i una major presència en el món acadèmic.

El camí fins aquí ha resultat lent i complicat. La revista es va publicar por primer cop a iniciativa del Dr. Joan Alemany l’any 1989, en un moment de modernització del museu.

La publicació combinava articles de caire científic amb informació sobre el museu i les seves activitats, es va publicar un únic número. En el 1994 es reprèn la edició amb un nou disseny. A partir de 2001, es produeix un canvi d’imatge i  s’incorpora el dossier temàtic, tot i això, la publicació  conserva encara l’esperit de revista de museu. Es a partir de l’any 2008, amb la signatura de la constitució de l’Observatori Permanent d’Història i Cultura Marítima de la Mediterrània (un conveni de col·laboració amb la Universitat de Barcelona) que la revista s’orienta cap a l’objectiu de convertir-se en una publicació exclusivament científica, i es van començar a incorporar els criteris formals i de continguts.  Des del número 23 (2015) la revista ja incorpora els requeriments formals i de contingut com ara l’avaluació cega, que la converteixen plenament en una revista acadèmica. Amb la voluntat de continuar millorant i avançant hem fet aquest nou pas. 

Actualment cada número inclou diverses seccions, unes de caire informatiu: Editorial, Reportatge, Altres Museus i l’Àlbum de fotos que representen cada vegada un percentatge més petit del total, i d’altres seccions de contingut científic sotmeses a avaluació com Patrimoni, Recerca i el Dossier monogràfic que formen el nucli i la part més important de la revista.

Com a publicació viva i en constant canvi i millora, presenta encara aspectes que cal millorar i ampliar, però la nostra aposta ha estat la de començar a caminar ja, avançant l’edició d’un volum que ha servit per provar totes les possibilitats (i limitacions) de la revista. Drassana, en la seva nova vida, espera resultar més atractiva pels autor/es i més útil pels investigador/es. Us convidem a conèixer-la. 

  • segueix-nos

  • web mmb

  • subscriu-te!

   al butlletí